• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizowanie samorządowych aktów normatywnych i techniki prawodawcze przepisów zmieniających

online
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem nowelizowania aktów prawa miejscowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowana nowelizacja samorządowego aktu normatywnego to wizytówka profesjonalnego urzędu. Podczas proponowanych zajęć, prowadzący ekspert z wieloletnim doświadczeniem i pracą z aktami prawa miejscowego omówi zasady stosowania technik prawodawczych. Pokażemy jak proste w stosowaniu są techniki prawodawcze dotyczące nadawania nowego brzmienia przepisom oraz ich dodawania i uchylania. Uczestnicy otrzymają komplet przykładów, schematów poszczególnych elementów aktów nowelizujących.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu „zasad technik prawodawczych”.
• Podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zdobycie umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych w zakresie aktów nowelizujących i przepisów zmieniających.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych zawierających m.in. przykłady z orzecznictwa oraz schematy i wzorce technik prawodawczych.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady nowelizowania samorządowych aktów normatywnych (uchwał i zarządzeń):
• Czym są przepisy i akty nowelizujące, czyli dlaczego nowelizacja nie może utracić mocy.
• Nowelizacja czy nowy akt podstawą – przesłanki prawidłowej decyzji.
2. Tytuł, podstawa prawna i budowa aktu nowelizującego:
• Funkcja informacyjna a redakcja tytułu.
• Aktualizacja podstawy prawnej.
• Prawidłowy podział jednostek redakcyjnych podstawą poprawności nowelizacji.
3. Zasady redagowania przepisów zmieniających:
• Zasady precyzji i minimalizmu przepisów zmieniających na przykładach błędnych praktyk legislacyjnych.
• Ćwiczenia podstawowych technik prawodawczych – uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia.
• Zmiany cząstkowe i multiplikowane, czyli jak nowelizować na skróty.
• Nietypowe przypadki – nowelizacja tytułów uchwał i zarządzeń, jednostek systematyzacyjnych, odnośników, załączników.
4. Przepisy zmieniające a konieczność sformułowania przepisów przejściowych i dostosowujących:
• W jakich przypadkach powinien pojawić się przepis rozstrzygający problem zmiany prawa zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji.
• Specyfika redakcyjna rozstrzygnięć intertemporalnych aktów nowelizujących.
5. Wejście w życie przepisów zmieniających a przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe:
• Prawidłowe formuły redakcyjne różnicowania terminu wejścia w życie przepisów zmieniających.
• Czy jest możliwa nowelizacja nowelizacji aktu legislacji samorządowej, a jeśli tak to jak to zrobić.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia 2023 r.