Rola Przewodniczącego Rady w procedurze oświadczeń majątkowych w 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia w formule stacjonarnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Choć obowiązek składania oświadczeń przez samorządowców istnieje już od lat, wciąż przy ich wypełnianiu pojawia się wiele błędów. Podczas sesji przypomniane zostaną zasady poprawnego wypełniania i późniejszej analizy oświadczeń majątkowych. Będzie to też dobra okazja do rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących tej problematyki.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności działania samorządu terytorialnego.
2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie:

• osoby zobowiązane ustawowo (m.in. radni, członkowie organów wykonawczych),
• inni pracownicy samorządowi.
3. Majątek objęty treścią oświadczenia:
• majątek odrębny,
• majątek wspólny małżonków – czy konieczne jest wskazywanie dochodów małżonka?
4. Zasady wypełniania oświadczeń:
• formularze oświadczeń majątkowych,
• analiza poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego,
• zasady wypełniania poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
5. Terminy składania oświadczeń.
6. Procedura wezwania do złożenia oświadczeń realizowana przez Przewodniczącego Rady.
7. Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki:

• Przewodniczący rady,
• Organ wykonawczy,
• Wojewoda.
8. Analiza oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady:
• instrumenty przysługujące Przewodniczącemu do analizy oświadczeń,
• analiza formalna,
• analiza merytoryczna,
• obowiązek podjęcia czynności w razie stwierdzenia podania nieprawdy lub zatajenia prawdy.
9. Analiza oświadczeń majątkowych przez urząd skarbowy.
10. Problem korekty oświadczeń majątkowych.
11. Publikowanie oświadczeń majątkowych.
12. Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
13. Rola przewodniczącego związana z informacją przedstawianą organowi stanowiącemu jednostki samorządu.
14. Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
15. Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.
16. Pytania i odpowiedzi
.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 16 lutego 2022 r.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi:
CZŁONEK FORUM: 250 PLN.
Osoba niezrzeszona w FORUM: 399 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.