• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skargi, wnioski i petycje w działalności jst w ujęciu praktycznym i analizą orzecznictwa

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Ważne informacje o szkoleniu

Właściwe procedowanie skarg, wniosków i petycji od strony formalnej i odpowiednie załatwienie sprawy to niezwykle ważny aspekt w działalności samorządu ze względu na potencjalnie istotne następstwa dla organu stanowiącego i wykonawczego. Każdy pracownik administracji ma styczność z tym zagadnieniem w swojej codziennej pracy. Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy w zakresie właściwej realizacji tego zadania w praktyce administracyjnej. Podczas zajęć krok po kroku przedstawimy najistotniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do wykonywania przez pracowników samorządowych w tym obszarze zadań, a praktyczne przykłady pozwolą zrozumieć zależności i odpowiedni sposób rozwiązywania konkretnych sytuacji. Spotkanie poprowadzi ekspert, który od ponad 20 lat jest pracownikiem samorządowym, z wieloletnim doświadczeniem w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie i wyjaśnienie specyfiki uproszczonego postępowania w sprawie skarg, wniosków i petycji.
  • Omówienie przepisów regulujących postępowanie skargowo - wnioskowe oraz w sprawie petycji.
  • Wyjaśnienie wątpliwości w niejednorodnej i różnorodnej praktyce interpretacji przepisów prawa.
  • Omówienie przykładowych dokumentów, które mogą pojawić się w toku prowadzonego postępowania.
  • Przekazanie praktycznych przykładów, doświadczeń i sytuacji z życia wziętych.
  • Zapoznanie z aktualną interpretacją orzeczniczą poszczególnych zagadnień oraz bieżących spraw, które wpływają do urzędów.
  • Uzyskanie odpowiedzi i poznanie praktycznych rozwiązań w problematycznych sytuacjach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:  
a. Ramy prawne petycji, wniosku i skargi jako narzędzi kontroli społecznej.
b. Wniosek, petycja, skarga - czym są i jak je od siebie odróżniać.
2. Skargi:
a. Skarga - przedmiot skargi.
b. Prawo do składania skarg – podmioty uprawnione.
c. Organy właściwe do rozpatrywania skarg – organ wykonawczy a organ uchwałodawczy.
d. Rozpatrzenie skargi w sprawie indywidualnej.
e. Rozpatrzenie skargi w toku toczącego się postępowania administracyjnego.
f. Skarga po zakończeniu postępowania administracyjnego.
g. Forma i treść skargi.
h. Rozpatrywanie skarg:
- analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
- termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
- sposób załatwienia skargi.
i. Ponowne złożenie skargi.
j. Ochrona osób składających wnioski lub skargi.
k. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem, załatwianiem skarg i wniosków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które wykonują zadania związane z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji - zarówno w ramach obsługi organów stanowiących (np. pracą w biurze rady), jak i po stronie organu wykonawczego przewodniczący rady lub radny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.