Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Udostępnianie informacji publicznej radnym a uprawnienia informacyjne radnych

Ważne informacje o szkoleniu

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów to jedno z 80 forów działających przy Fora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA.
Zapraszamy Państwa na spotkanie w wersji stacjonarnej podczas, którego będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym – ekspertem. To także wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii, to możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia na ważne dla Państwa tematy. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Udostępnianie informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych, a do tego posiadanie uprawnień informacyjnych w pracy organów stanowiących jst, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji nadal powoduje niejasności. W celu ich wyjaśnienia, a także usystematyzowania wiedzy proponujemy Państwu udział w zajęciach na których to zdobędą Państwo wiedzę z zakresu:

  • ochrony danych osobowych podczas pracy organów stanowiących gminy i powiatu oraz podczas sesji rady ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji publicznej radnym;
  • poruszone zostaną zagadnienia dotyczące uprawnień informacyjnych radnych, wynikające z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 23 ust. 36 ustawy o samorządzie wojewódzkim w zakresie dostępu do informacji publicznej w praktyce stosowania przez jst przepisów;
  • wskażemy jak w prawidłowy sposób realizować ustawowy obowiązek informacyjny radnych;
  • ponadto wyposażymy organy samorządowe i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem przebiegu sesji i komisji co pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich prowadzeniu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Art. 61 Konstytucji i prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
2. Podstawy prawne ustawy samorządowej.
3. Jawność działania jednostek samorządu terytorialnego.
4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
5. Czy charakter uprawnień informacyjnych radnych odpowiada prawu dostępu do informacji publicznej?
6. Uprawnienie informacyjne jako uprawnienia w ramach mandatu.
7. Zakres uprawnień informacyjnych, prawo do uzyskiwania:
a. informacji i materiałów,
b. wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
c. wglądu w działalność: urzędu gminy, spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, zakładów i przedsiębiorstw oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych.
8. Ochrona dóbr osobistych.
9. Tajemnice prawnie chronione.
10. Tajemnica przedsiębiorcy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz pracownicy zajmujący się udostępnianiem informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejsiedzibie Ośrodka. Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada 2022 r.