• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie,przedmiotem którego będzie redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowany tekst samorządowego aktu normatywnego to ważny element jego zgodności z aktami wyższego rzędu. Proponowane zajęcia to warsztat, który ma na celu pokazać jak proste i łatwe w stosowaniu są podstawowe techniki prawodawcze. W trakcie Webinarium przedstawione będą liczne przykłady, a także pokazane praktyczne metody jak uniknąć błędów redakcyjnych, systematyzacyjnych w aktach normatywnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zdobycie umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych, adekwatnych dla danego rodzaju aktu normatywnego.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości przy tworzeniu aktów prawa miejscowego.
• Otrzymanie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości i pytania w codziennej pracy.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w postaci prezentacji Power Point z przykładami z orzecznictwa, schematami i wzorcami technik prawodawczych w odrębnych plikach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe techniki prawodawcze zapewniające poprawność legislacyjną:
• Budowa aktu normatywnego i rodzaje przepisów zależne od tego, czy akt jest nowy, czy nowelizujący.
• Dobre praktyki w podziale aktu na paragrafy i rozdziały.
• Dyrektywy formułowania tytułu aktu.
• Podstawa prawna i metryczki ustaw i aktów prawa miejscowego i proste redagowanie.
• Język prawny i czego nie robić, aby przepisy były precyzyjne.
• Problemy z (nad)używaniem załącznika.
• Kilka prostych technik nowelizacyjnych.
2. Redakcyjne problemy w przepisach przejściowych:
• Kiedy jest niezbędny przepis przejściowy?
• Specyfika redakcyjna przepisów przejściowych.
3. Przepisy końcowe:
• Przykłady kardynalnych błędów w przepisach uchylających.
• Nieporozumienia redakcyjne z przepisami o utracie mocy aktu i o wejściu w życie.
• Dlaczego akt nie może nabrać mocy po wejściu w życie?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, radni, pracownicy biur obsługi rady, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 stycznia 2022 r.