• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić wybory samorządowe w 2024 roku

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim sekretarzom, pracownikom biur obsługi rady i przewodniczącym rad szkolenie, przedmiotem którego będzie organizacja wyborów samorządowych w 2024 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do należytej organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 roku z uwzględnieniem kalendarza wyborczego. Do obowiązków gminy należy m.in. zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy. Gmina odpowiedzialna jest także za prowadzenie rejestru wyborców, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, czy upublicznienie informacji dotyczących m.in. okręgów i obwodów głosowania, komitetów wyborczych i kandydatów oraz warunków głosowania.
Podczas proponowanego szkolenia:
• Kompleksowo omówimy zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji tegorocznych wyborów samorządowych.
• Przeanalizujemy główne zmiany legislacyjne w organizacji i przebiegu wyborów samorządowych w 2024 roku.
• Wskażemy różnice zachodzące pomiędzy tegorocznymi wyborami, a wyborami z 2018 roku w tym omówimy wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców, rozwiązań dotyczących transportu wyborców, cyfryzacji czynności wyborczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie wyborczym dotyczących wyborów w 2024 roku.
• Poznanie zasad prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 roku z uwzględnieniem kalendarza wyborczego.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - wyciągu najważniejszych przepisów dotyczących organizacji i przebiegu wyborów oraz projektów pism związanych z organizacją wyborów w 2024 roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Główne zmiany legislacyjne w obrębie wyborów do samorządu terytorialnego w 2024 roku.
2. Zadania zlecone gminy związane z organizacją oraz przebiegiem wyborów w świetle regulacji obowiązujących w 2024 roku.
3. Przygotowanie oraz wyposażenie lokali wyborczych w wyborach w 2024 roku.
4. Prowadzenie agitacji wyborczej w przestrzeni publicznej samorządu terytorialnego – analiza regulacji oraz omówienie głównych problemów.
5. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organami wyborczymi oraz administracją wyborczą.
6. Głosowanie przy użyciu tzw. alternatywnych metod wyborczych - zadania i obowiązki gminy.
7. Odpowiedzialność pracowników gminy oraz władz samorządowych za nieprawidłowości w organizacji wyborów.
8. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim gminy) odpowiedzialni za organizację wyborów, jak również sekretarze, radni, a także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Szkolenie kierowane jest również do podmiotów uczestniczących w pracach organów wyborczych, administracji wyborczej (urzędników wyborczych, członków komisji), a także do wszystkich innych osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy z zakresu prawa wyborczego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, doktor nauk prawnych, praktyk (członek powiatowej komisji wyborczej, uczestnik międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE). Autor licznych artykułów naukowych z zakresu prawa wyborczego, prelegent na ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w tym sekretarzy z zakresu organizacji wyborów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 lutego 2024 r.