• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ciekawie i z pasją, czyli o skutecznych wystąpieniach publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Występujesz publicznie? Masz kontakt z kamerą i mediami elektronicznymi? To szkolenie jest dla Ciebie!!!
Serdecznie zapraszamy na zajęcia prowadzone przez Maciej Orłosia, podczas których przedstawione zostaną psychologiczne, językowe i techniczne aspekty wystąpień publicznych.

Informacje o prowadzącym


Maciej OrłośMaciej Orłoś - Dziennikarz nowych mediów, influencer, laureat 4 Wiktorów i 2 Telekamer, przez ponad 25 lat prowadzący Teleexpress i inne programy dla TVP, do niedawna gospodarz programów w Telewizji WP, obecnie twórca internetowy prowadzący autorski kanał YouTube. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za działalność kolporterską w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA w latach 80-ych (2008) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014). Trener autoprezentacji i wystąpień publicznych. Posiadając wieloletnie doświadczenie w pracy z mediami oraz przed kamerą, Maciej Orłoś jest ekspertem od wystąpień publicznych, oraz uznanym szkoleniowcem. Obecnie dziennikarz nowych mediów, autor jednego z najpopularniejszych programów na Polskim Facebooku – „Okiem Orłosia” a przede wszystkim twórca autorskiego kanału na platformie YouTube.

zwiń
rozwiń
Ważne informacje o szkoleniu

Celem szkolenia medialnego jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z mediami elektronicznymi oraz oswojenie uczestników z sytuacją wystąpienia publicznego. Uczestnicy podczas szkolenia staną wobec typowych sytuacji medialnych. Następnie, będą mieli możliwość przećwiczenia poznanych technik. Maciej Orłoś jest ekspertem od wystąpień publicznych, oraz uznanym szkoleniowcem. Prowadzi szkolenia z zakresu autoprezentacji i pracy przed kamerą dla przedsiębiorstw, instytucji. Przed uczestnikami szkoleń otwierają się zupełnie nowe możliwości a nabyta podczas zajęć wiedza pozwala na osiąganie wysokich wyników w codziennych zadaniach zawodowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podwyższenie umiejętność autoprezentacji.
• Poznanie technik opanowanie stresu przed wystąpieniem.
• Nabycie umiejętności dopasowania treści i języka wystąpienia do specyfiki odbiorców.
• Rozwinięcie umiejętności nawiązania kontaktu z grupą słuchaczy oraz kontrolowania przebiegu i dynamiki wystąpienia.
• Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp do tematyki szkolenia:
• Warstwa werbalna i niewerbalna wystąpienia, m.in. aura emocjonalna, gestykulacja, detale w wyglądzie, dykcja, język, polszczyzna, konstrukcja wystąpienia, story telling, mówić ciekawie – oto jest wyzwanie!
2. Podstawowe źródła komunikacji:
• Mowa ciała (mimika, gesty, terytorium).
• Parajęzyk (ton głosu, barwa, tempo mówienia), słowa.
3. Sztuka wywoływania pierwszego wrażenia:
• Wygląd zewnętrzny, postawa, głos, powitanie, uśmiech, kontakt wzrokowy.
4. Trudne sytuacje w trakcie spotkania:
• Podstawowe techniki odpowiadania na pytania informacyjne i krytyczne, tzw. "trudni ludzie" - osoby utrudniające przebieg prezentacji i reakcja na ich zachowanie, pułapki w argumentacji i "tricki pod publikę", co trzeba wiedzieć o uczestnikach prezentacji?
5. Autoprezentacja – ćwiczenia.
6. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Prezydenci, Burmistrzowie, Sekretarze jst. Przewodniczący Rad Gmin i Powiatów, Radni. Pracownicy wydziałów promocji. Osoby, które w ramach obowiązków zawodowych występują publicznie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 799 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 1 września 2021 r.