Delegowanie i monitorowanie realizacji zadań

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie delegowanie zadań.

Ważne informacje o szkoleniu

Delegowanie zadań to kompetencja kierownika zespołu polegająca na podziale zadań i przydzielaniu ich innym osobom. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest podniesienie kompetencji kierowniczych w zakresie delegowania zadań poprzez poznanie narzędzi i metod, jak również dobrych praktyk w tym zakresie. Podczas zajęć omówimy, jak delegować zadania, jak przekazywać informację w tym zakresie pracownikowi, jak monitorować i rozliczać pracowników z realizacji powierzonych zadań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy dowiedzą się czym jest delegowanie zadań oraz poznają skuteczne narzędzia i metody wspierające prawidłowy proces delegowania.
• Uczestnicy dowiedzą się, które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom.
• Uczestnicy będą potrafili zakomunikować zadanie pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji.
• Uczestnicy przećwiczą w praktyce rozmowy z pracownikiem podczas przydzielania, monitorowania i podsumowywania delegowanych zadań.
• Uczestnicy poznają dobre praktyki w delegowaniu zadań dzięki przykładom i wymianie doświadczeń.
• Uczestnicy poznają sposoby monitorowania realizacji zadań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Mój styl kierowania, moje kompetencje, narzędzia - analiza sytuacji uczestnika szkolenia pod kątem efektywnego zarządzania przy uwzględnieniu narzędzia kierowniczego jakim jest delegowanie.
2. Efektywna komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie w delegowaniu.
• Aktywne słuchanie.
• Bariery w komunikacji.
• Informacja zwrotna FUKO.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości.
3. Co, komu i dlaczego warto delegować?
4. Dopasowanie zadań do poziomu dojrzałości pracownika.
5. Delegowanie zadań & Delegowanie obowiązków.
6. Metoda SMART w delegowaniu obowiązków.
7. Zasady delegowania.
8. Bariery w delegowaniu.
9. Błędy w delegowaniu.
10. Proces delegowania.
• Przygotowanie.
• Rozmowa.
• Podsumowanie.
11. Model rozmowy delegującej.
12. Monitoring delegowanych zadań.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji, naczelnicy/kierownicy oraz osoby, które w najbliższym czasie mają objąć stanowisko kierownicze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesie. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 20 października 2021 r.