Efektywność zarządzania sobą w czasie

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Efektywność i zarządzanie czasem pracy w urzędzie w warunkach pracy administracji publicznej bardzo istotne zagadnienia, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które w kompleksowy sposób wyjaśni najtrudniejsze problemy związane z organizacją czasu pracy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Efektywność osobista to umiejętność pozwalająca osiągać możliwie najlepsze wyniki podejmowanych działań, przy minimalizowaniu nakładu pracy, czasu oraz energii potrzebnej do wykonania zadania. Nasze zajęcia to praktyczny warsztat, podczas którego:
• poznamy bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie,
• pokażemy metody jak ustalać priorytety oraz planować krótko i długoterminowo.
• przećwiczymy metody, które pozwolą na planowanie pracy i unikanie jej odkładania na później.
Dodatkowo przestawmy i omówimy techniki motywacji i automotywacji. Jeśli masz problemy z zarządzaniem swoim czasem, ustalaniem priorytetów lub motywacją do pracy lub też chcesz poprawić swój warsztat pracy by osiągać jeszcze lepsze rezultaty w swojej pracy to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest przekazanie zestawu praktycznych metod zarządzania sobą w czasie z uwzględnieniem presji czasu w celu zwiększenia efektywności.
• Co uczestnik będzie wiedział po szkoleniu? Czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia?
- Dokona oceny obecnej sytuacji i pozna praktyczne wskazówki do wykorzystania w trakcie pracy.
- Dokona oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu.
- Dokona analizy wykorzystania czasu w swojej pracy.
- Pozna bariery psychologiczne, które utrudniają zarządzanie sobą w czasie.
- Pozna narzędzia do zarządzania czasem i nauczy się praktycznie je wykorzystywać w nowej sytuacji.
- Nauczy się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych.
- Pozna narzędzia do zarządzania czasem.
- Nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia do planowania i wykonywania działań.
- Nauczy się tworzyć listy kontekstowe.
- Nauczy się korzystać z Metody Alpen.
- Nauczy się wykorzystywać Metodę Pomodoro.
- Pozna „metodę żaby”, „zasadę jednego”, „zasadę 2 minut”, „regułę 5…4…3…3…2…1
- Nauczy się planować w nowej rzeczywistości zawodowej, gdzie presja czasu wymaga zmiany podejścia do zadań.
- Zmniejszy odczuwanie stresu.
- Odzyska poczucie kontroli nad swoją pracą.
- Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji.
- Wzmocni kompetencje elastycznego reagowania w zmiennym środowisku pracy i napływających z zewnątrz zadań.
- Pozna metody i techniki skutecznego osiągania celów i podejmowania decyzji.
- Pozna metody motywowania się.
• Co uczestnik będzie umiał? Czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce?

- Nauczy się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych.
- Będzie potrafił poprawnie formułować cele krótko i długoterminowe.
- Nauczy się planować działania konieczne do osiągania celów.
- Nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia do planowania i wykonywania działań.
- Nauczy się tworzyć listy kontekstowe.
- Nauczy się korzystać z Metody Alpen.
- Nauczy się wykorzystywać Kalendarz tygodniowy.
- Nauczy się wykorzystywać Metodę Pomodoro.
- Nauczy się bardziej efektywnie wykorzystywać codzienne narzędzia pracy
- Pozna metody automotywacji.
- Zdobędzie umiejętność szybkiego „ruszania z miejsca”, realizowania zaległych zadań i projektów
- Nauczy się zmniejszać ilość „pożarów” i stresu w miejscu pracy.
• Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć uczestnik korzystając ze szkolenia?
- Zwiększy kompetencje samoświadomości.
- Będzie umiał się zmotywować.
- Uświadomi sobie przyczyny własnych problemów z zarządzaniem czasem i wypracuje nowe, skuteczniejsze rozwiązania.
- Przejmie kontrolę nad sprawami zawodowymi i osobistymi.
- Zmniejszy odczuwanie stresu.
- Odzyska poczucie kontroli nad swoją praca.
- Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji.
- Zwiększy kompetencje relacyjne i asertywne.
- Zwiększy samoświadomość dotyczącą roli systemu wartości i priorytetów.
- Wzmocni kompetencje elastycznego reagowania w zmiennym środowisku pracy i napływających z zewnątrz zadań.
- Zmieni nastawienie i styl pracy w kierunku skupiania się na osiąganiu istotnych celów mimo presji czasu.
- Wzrośnie jego efektywność biznesowa poprzez zwiększenie umiejętności zarządzania czasem.
- Będzie mieć lepsze samopoczucie, poprawi skuteczności i efektywności pracy.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Psychologia zarządzania czasem. Strukturalizacja czasu – najpierw rzeczy najważniejsze, czyli jak ustalać priorytety.
Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie. Poznanie metod ustalania priorytetów.
• Pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu
• Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan
• Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
• Pożeracze czasu – przyczyny i środki zaradcze
• Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
• Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
• Matryca Eisenhowera – jak ją wykorzystać w nowej rzeczywistości i ustrzec się prokrastynacji?
Moduł II. Sztuka planowania działań krótko i długoterminowych – jak ustalić schemat i rytm dnia, jak planować pod presją czasu?
Cel: Poznanie metod planowania krótko i długoterminowego. Poznanie wskazówek ułatwiających ustalenie schematu dnia i określenie rytmu dnia.
• Strategia Vonneguta. Dlaczego myślenie wizjonerskie ma sens?
• Krzywa wydajności pracy. Jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
• Metoda ALPEN. Jak wykorzystać do robienia harmonogramu?
• Metoda 5/3. Ile czasu możesz zaplanować, żeby mieć poczucie sprawczości?
• Reguła 60 : 40. Jak planować realistyczne plany?
• Kalendarz Covey'a. Planowanie tygodniowe.
• Hierarchia ważności zadań tygodniowych wg K. Abrahama.
• Czyje „małpy” nosisz na swoich plecach. Sztuka asertywności.
• Jak się pozbyć przyTAKiwnia, która wywołuje prokrastynację?
Moduł III. Jak przezwyciężyć chęć odkładania pracy na później
Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej w celu przezwyciężania chęci odkładania na później
• Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
• Zasady wspomagające motywację i lepsze zarządzanie czasem w pracy w celu podniesienia efektywności pracy:
- „Zasada 1”
- „Zasada 2 minut”
- „Zjedz tę żabę”
- „Reguła 5…4… 3… 2… 1”
- Metoda CUD - u
- Dwa ekspresowe rozwiązania Keith Abrahama
Moduł IV. Nawyki nie muszą być złe – jak wykorzystać nawyki do lepszego zarządzania czasem w pracy? Jak się motywować?
Cel: Opracowanie skutecznych metod działania w pracy w celu zwiększenia efektywności zawodowej i osobistej. Metody motywowania się.
• Motywacja. Co zrobić, żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce.  
• „ZEN TO DONE” Leo Babauty. Jak nawyki wspierają naszą efektywność? Innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy
• Listy kontekstowe. Samokontrola i redukcja codziennego stresu
• Świadome wykorzystanie Prawa PARKINSONA
• Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł. Organizacja jednostek pracy umysłowej, krzywa wydajności dobowej, przerwy, relaks i koncentracja, celebrowanie sukcesów.
• Celebracja Dlaczego się wynagradzać i kończyć dzień z pozytywnym myśleniem?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane do  osób chcących lepiej zarządzać sobą w czasie i zwiększyć swoją efektywność zawodową i osobistą.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział ponad 6000 uczestników. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, prowadzi również szkolenia biznesowe. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziła szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: przy zgłoszeniu do 4 października 409 PLN netto/os po 4 października 459 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2022 r.