Elektroniczny savoir vivre

Ważne informacje o szkoleniu

Na szkoleniu przedstawione zostaną standardy korespondencji elektronicznej, zaprezentujemy zasady korespondencji grzecznościowej oraz sposoby grzecznościowego traktowania adresata, zdefiniujemy na czym polega i czemu służy netykieta. Zdefiniowany zostanie czym jest proces e-komunikowania, wyodrębnienie wad tego procesu oraz sposoby ich eliminacji. Pokażemy błędy wynikające z zapożyczeń językowych, uporządkowanie form i konsekwencja ich stosowania.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

1. Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat procesu komunikacji elektronicznej.
2. Uporządkowanie zasad porozumiewania się on-line w różnych aspektach (fora, e-maile, portale społecznościowe).
3. Poznanie from grzecznościowych korespondencji elektronicznej, w tym:

  • wyćwiczenie form korespondencji internetowej,
  • przeanalizowanie obowiązujących standardów netykiety,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności, które wpłyną na pewność i swobodę komunikacji on-line,
  • poznanie praktycznych zasady korzystania z poczty elektronicznej,
  • uświadomienie sobie czym jest kształtowanie wizerunku w sieci oraz wpływu tych działań na całokształt wizerunku danej osoby,
  • grupy dyskusyjnej czy organizacji,
  • zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które można będzie wykorzystać nie tylko w przestrzeni wirtualnej.

4. Wyodrębnienie netykiety dla:

  • e-maili,
  • grup dyskusyjnych,
  • usług interaktywnych (narzędzia takie jak: komunikatory, czaty, fora internetowe itp.).

5. Przedstawienie przykładów zachowań sprzecznych z netykietą (trollowanie, spamowanie, flooding, flame war/flaming).
6. Przedstawienie ograniczeń prawnych w kontekście netykiety ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce – treści zgodne i niezgodne z prawodawstwem polskim, przepisy ustawowe.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie savoir vivre.
2. Elektroniczny savoir vivre czym jest i czemu służy.
3. Zasady netykiety oraz standardy powszechnie obowiązujące.
4. Biznesowy savoir-vivre w pracy zdalnej.
5. Dlaczego nie zaczynamy korespondencji elektronicznej od zwrotu „Witam”.
6. Formy grzecznościowe oraz zasady pisania listów, e-maili – różnice.
7. Zwroty grzecznościowe rozpoczynające i kończące, w tym zapożyczenia anglosaskie oraz konsekwencja ich stosowania.
8. Reguły komendy: „prześlij dalej”.
9. Skróty w korespondencji elektronicznej wg zasad języka polskiego.
10. Początek i koniec e-maila oraz ton i forma wypowiedzi e-maila.
11. Układ graficzny e-maila.
12. Formy pism stosowane w korespondencji angielskojęzycznej.
13. Akronimy stosowane w korespondencji elektronicznej takie jak: ASAP, AFAIR, BTW, EOT, THX, SPAM.
14. Treść i forma pisma elektronicznego, części stałe elektronicznego pisma – formuły, podpisy, ortografia, format.
15. Emotikony w elektronicznej korespondencji.
16. E - maile zbiorowe.
17. SMS jako krótka forma komunikacji.
18. Przykłady dobre i złe.
19. Ćwiczenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby już pracujące zdalnie lub rozpoczynające właśnie pracę zdalną, pracownicy administracyjni posługujący się zwykle korespondencją elektroniczną, przedsiębiorcy, księgowi prowadzący zasadniczo korespondencję elektroniczną, nauczyciele oraz studenci (ew. młodzież szkolna) - dla tej grupy szczególna uwaga zostanie poświęcona edukacji zdalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Menadżer HR, trener, szkoleniowiec; współpracowała z organizacjami (m.in. linie lotnicze, firmy produkcyjne, sektor edukacyjny) w zakresie budowania skutecznych narzędzi HR oraz ich wdrażania; brała udział w badaniach dot. wielokulturowych środowisk pracowniczych prowadzonych przez Uniwersytet w Amsterdamie, posiada 9-letnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, 7-letnie doświadczenie w pracy poza granicami kraju w korporacjach międzynarodowych, 20-letnie doświadczenie w branży edukacyjnej sektor państwowy i prywatny.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 21 maja 2021 r.