• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy: Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Na spotkaniu przedstawimy przyczyn i objawów wypalenia zawodowego. Zapoznamy Państwa z metodami diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji zmiany. Podniesiemy świadomość dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu.
• Zostaną Państwo wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej i osobistej. Wzmocnią pewności siebie, poczucia własnej wartości, uświadomią sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Świadome budowanie odporności psychicznej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• Dowiedzą się, jak wypalenie zawodowe wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym.
• Uświadomią sobie, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który zapobiega temu zjawisku.
• Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami.
• Uświadomią sobie negatywny wpływ wypalenia zawodowego na:
- na zdrowie: kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia,
- funkcjonowanie intelektualno – emocjonalne: frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy.
• Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Moduł 1. SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy.

• Przyczyny wypalenia zawodowego:
- Wysoki poziom stresu zawodowego.
- Konflikty interpersonalne w miejscu pracy.
- Brak wsparcia społecznego w pracy.
- Zbyt duże obciążenie pracą.
- Zbyt długie godziny pracy.
- brak równowagi pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę a oczekiwanymi za pracę nagrodami finansowymi i niefinansowymi: szacunek, prestiż, docenienie pracy.
- Niski poziom autonomii zawodowej.
- Poczucie niesprawiedliwego traktowania.
- Duży rozdźwięk pomiędzy pracą, którą pracownik chciałby wykonywać a pracą, którą musi wykonywać w rzeczywistości.
• Objawy wypalenia zawodowego – trzy wymiary:
- Wyczerpanie lub brak energii.
- Cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy.
- Zmniejszone poczucie własnej skuteczności.
• Wypalenie zawodowe – jednostka chorobowa.
Moduł 2. STRES – JEDEN Z CZYNNIKÓW WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, przypomnienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

• Czym jest stres? Rodzaje stresu: eustres, dystres.
• Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
• Przyczyny chronicznego stresu.
• Objawy stresu: objawy dostrzegalne w zachowaniu.
• Neurofizjologia reakcji stresowej. Co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
• Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej: objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała.
• Psychologiczne przejawy reakcji stresowej: objawy dostrzegalne w zachowaniu.
• Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”.
• Następstwa chronicznego stresu: frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność.
• Test Martinetta – badanie wieku serca.
Moduł 3. UWARUNKOWANIA OSOBNICZE WPŁYWAJĄCE NA WYPALENIE ZAWODOWE – AUTODIAGNOZA
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na sytuacje trudne i radzenia sobie z nim; uświadomienie uczestnikom, co buduje ich wewnętrzną siłę.

• Jakie sytuacje są dla mnie trudne? Typologia indywidualna.
• Jak reaguję na sytuacje trudne? Schematy, nawyki działania.
• Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem.
• Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna).
• „Koło życia” wg Aleksandra Lowena. Co blokuje dostęp do naszych mocnych stron.
• Moja lista życiowych sukcesów, czyli jak nauczyć się doceniać siebie.
• Pewność siebie. Jak zasilać swoje korzenie?
• Myśli – afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie.
• Wdzięczność – metoda czyszczenia mózgu z „chwastów”.
Moduł 4. TECHNIKI REDUKCJI STRESU, TRENING KONTROLI EMOCJI
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

• Ćwiczenia oddechowe:
- Oddychanie naturalne.
- Oddychanie „na 16”.
- Oddychanie 5:5:5:5.
• Świadoma kontrola tętna.
• „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna.
• Rozluźnianie mięśni.
• Trening relaksacji neuromięśniowej.
• Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmację.
• Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe.
• Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową.
• Ćwiczenia i zabawy ruchowe – ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona.
• Jak odzyskać wewnętrzną energię:
- Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami.
- Odpoczynek i sen.
- Ćwiczenia fizyczne.
- Energetyzująca dieta.
- Muzyka relaksacyjna.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 549 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 1 grudnia 2023 r.