• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Granice w relacjach interpersonalnych – ustalanie granic w pracy z „trudnym” klientem

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 27.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednym z elementów budowania dobrej współpracy z innymi to również dbanie o własne granice, potrzeby oraz ich umiejętne wyrażanie. Zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie, które pozwoli rozwinąć Państwa zdolności interpersonalne i umiejętności komunikacyjne.
Warsztat ukierunkowany jest na:
- ustalanie własnych granic,
- możliwe sposoby reagowania na sytuacje trudne w pracy zawodowej, ale i również w życiu osobistym.
W czasie warsztatu istotną kwestią będzie praca z tak zwanym „trudnym” klientem, a tak naprawdę 
z prezentowanymi przez niego zachowaniami trudnymi, agresywnymi. Zdobyta wiedza podczas warsztatu przybliży nas do tego, aby praca z klientem odbywała się w sposób profesjonalny i skuteczny.
Trenerka prowadząca szkolenie jest osobą pełną entuzjazmu, która potrafi zainspirować uczestników do podejmowania działań i tworzenia pozytywnych zmian w swoim środowisku. Jej szkolenia są pełne praktycznych przykładów, studiów przypadków i interaktywnych elementów, co sprawia, że uczestnicy odchodzą z konkretnymi narzędziami i pomysłami do zastosowania w swojej pracy. Wiedza, umiejętności i pasja są gwarancją, że szkolenie będzie inspirujące i motywujące do dalszego rozwoju.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

To co uzyskasz w trakcie szkolenia:

  • zapoznasz się z tematem ustalania granic w relacjach,
  • nauczysz się, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami klienta,
  • poznasz przydatne metody reagowania na niewłaściwe zachowania klientów,
  • ochronisz siebie przed negatywnymi skutkami osób atakujących,
  • rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne oraz formułowania informacji zwrotnych,
  • będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami,
  • znajdziesz swój własny sposób, abyś czuć się w kontakcie z klientem bezpiecznie i komfortowo.
zwiń
rozwiń
Program

I. Moduł I. Część wykładowa – Kluczowe zagadnienia  w obszarze ustalania granic w kontakcie z klientem:
1. Zrozumienie pojęcia granic w  relacjach – co przyczynia się do naruszania granic?
2. Rodzaje granic w relacjach interpersonalnych w życiu osobistym i zawodowym.
3. Prawa dotyczące granic i relacji.
4. Najważniejsze zasady pracy z klientem agresywnym, roszczeniowym, oporującym.
5. Wrogie nastawienie do granic – co powoduje że dana osoba nie reaguje na nasze prośby?
II. Moduł II – Część wykładowa – Kluczowe zagadnienia w obszarze konfliktu i niewłaściwych zachowań: 
1. Konflikt i potencjał interakcji konfliktowej – wprowadzenie.
2. Na jakie trudne sytuacje warto się przygotować w kontakcie z klientem?
3. Problem granic – jak ty reagujesz?
4. Ochrona własnych granic w sytuacjach trudnych, konfliktowych.
5. Idea komunikacji bez przemocy – wprowadzenie.
III. Moduł III – Część warsztatowa:
1. Przykładowe sposoby reagowania na niewłaściwe zachowania innych osób. Typowe zachowania trudnych klientów (praca w grupach).
2. Ustalanie własnych granic, umiejętność komunikowania potrzeb oraz bycia asertywnym (ćwiczenia praktyczne).
IV. Moduł IV. Wnioski i podsumowanie. Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

• pracownicy pomocy społecznej i wspierania rodziny (np. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej),
• pracownicy placówek oświatowych (np. nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie),
• pracownicy organizacji pozarządowych, 
• pracownicy administracji publicznej.
• osoby pracujące  bezpośrednio z klientem w instytucjach, placówkach, organizacjach,
• osoby zainteresowane własnym rozwojem osobistym oraz otwarte do  rozwijania swoich  umiejętności komunikacyjnych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, pedagog, coach. Trenerka, która posiada 15 letnie doświadczenie pracy zawodowej w takich instytucjach jak: ośrodek interwencji kryzysowej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodki pomocy społecznej. Aktualnie pracuje w ośrodku interwencji kryzysowej, udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, interwencji kryzysowej, prowadzi grupowe formy wsparcia. Pracuje z osobami znajdującymi się w szeroko rozumianym kryzysie. Trenerka posiada kilkuletnie bogate doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu dużym zespołem pracowników specjalizujących się w pomocy społecznej oraz wspieraniu rodzin. Posiada praktyczną wiedzę z wdrażania standardów pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej, a aktualnie jako superwizorka pracy socjalnej udziela wsparcia, inspiruje pracowników w ich rozwoju zawodowym. Posiada praktyczne umiejętności prowadzenia treningów rodzicielskich, programów usamodzielnienia wychowanków placówek, warsztatów coachingowych, grup samopomocowych, psychoedukacyjnych, grup wsparcia, realizacji projektów socjalnych, organizacji społeczności lokalnych w formie programów aktywności lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro
Cena 499 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 27.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 czerwca 2024 r.