• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak być skutecznym menadżerem? Zarządzanie zespołem w praktyce.

Program i karta zgłoszenia

24-25 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach  09:00 – 15:30 każdego dnia

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zarządzanie zespołem oznacza kierowanie grupą osób, której zadaniem jest osiągnięcie wspólnego, zaplanowanego celu. Jesteś kierownikiem, naczelnikiem, dyrektorem, prezesem? Chcesz osiągać lepsze wyniki wraz ze swoim zespołem? Chcesz nauczyć się lepiej zarządzać swoimi ludźmi? Chcesz być skuteczniejszy/sza w tym co robisz? Świetnie! Z przyjemnością Ci w tym pomożemy. Zapraszamy na szkolenie w dniach 24-25 listopada, które organizujemy w Warszawie.
Proponowane przez nas dwudniowe szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia umiejętności sprawnego i skutecznego zarządzania zespołem. Podczas zajęć:
• w pierwszym dniu przeanalizujemy i przedstawimy modele zarządzania zespołem, omówimy sposoby komunikacji z zespołem oraz prawidłowy sposób organizacji przepływu informacji pomiędzy pracownikami,
• drugiego dnia zaś pokażemy jak budować efektywność pracy własnej i zespołu, omówimy techniki motywacyjne oraz przeanalizujemy jak reagować na sytuacje kryzysowe i jak radzić sobie z nimi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem,
- poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi Instytucji/Firmy,
- doskonalenie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej, technik motywacyjnych, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, delegowania i zarządzania sobą w czasie.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
- pozna metody i narzędzia skutecznego zarządzania, współpracy i komunikacji z zespołem,
- będzie umiał zarządzać czasem własnym oraz zespołu,
- będzie umiał motywować członków zespołu,
- będzie potrafił skutecznie delegować i egzekwować zadania,
- będzie umiał konstruktywnie rozwiązywać konflikty.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
1. Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia:

• Test kompetencji - Bill Raddin.
• Test osobowości - Florenc Littauer.
• Test autoanalizy mocnych i słabych stron - John Whitmore.
• Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku.
2. Zarządzanie zespołem:
• Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu kierowania.
• Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
• Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina.
• Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana.
• Dysfunkcje pracy zespołu - sposoby ich zapobiegania według Patric Lencioni.
3. Skuteczna komunikacja interpersonalna:
• Sztuka skutecznego porozumiewania.
• Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości.
• Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji.
• Feedback - metodyka udzielania informacji zwrotnej pozytywnej - „UF” / negatywnej - „FUKO”.
• Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów.
• Efektywność zespołu, a przepływ informacji.
4. Motywowanie , wywieranie wpływu:
• Psychologia motywacji człowieka.
• Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu indywidualnych celów jednostki.
• Teoria potrzeb Abrahama Maslowa.
• Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga.
• Teoria Davida Mcclallanda.
DZIEŃ II
5. Efektywność osobista i zespołowa:

• Zarządzanie sobą w czasie.
• Złodzieje czasu - diagnoza własnych złodziei czasu.
• Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków.
• Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej.
• Siedem nawyków skutecznego działania - Stephen R.Covey.
• Priorytety zadań - Macierz Eisenhowera.
• Skuteczność działań - Zasada Pareto 80/20.
• Organizacja pracy - Metoda David Allen “Getting Thing Done”.
• Asertywność.
• Delegowanie zadań.
6. Rozwiązywanie konfliktów:
• Koło konfliktu Christopher W. Moore.
• Trudne sytuacje - zarzadzanie stresem/emocjami.
7. Case Study:
• Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca instytucji, prezesi, dyrektorzy, kierownicy oraz inne osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania podległymi zespołami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, wykładowca posiadający 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesu. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: przy zgłoszeniu do 24 października 899 zł netto/os po 24 października 999 PLN netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  16 listopada 2022 r.