„Koń, jaki jest, każdy widzi". Przygotowywanie tekstów informacyjnych przyjaznych dla mieszkańców

Zapraszamy na szkolenie z redagowania pism urzędowych i tekstów promocyjnych, podczas którego zapoznają się Państwo m.in. z zasadami poprawności językowej przy tworzeniu dokumentów urzędowych.

Ważne informacje o szkoleniu

"Koń jaki jest każdy widzi" ten cytat, autorstwa Benedykta Chmielowskiego, zawarty w pierwszej, wydanej w XVIII wieku encyklopedii po polsku pn. „Nowe Ateny" doskonale oddaje istotę tego szkolenia. Tekst może być trudny. Może wymagać od czytającego wysiłku. Na szkoleniu dowiemy się jak tworzyć teksty przyjemne ale i wartościowe. Wystarczy porównać pierwsze zdanie tego wprowadzenia z kolejnymi... Widać różnicę?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych w urzędzie za kontakt z mieszkańcami, przedsiębiorcami, inwestorami. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób konstruować pisma urzędowe, maile, wpisy na media społecznościowe czy artykuły na stronę internetową, tak by były jak najbardziej czytelne i przejrzyste w odbiorze. Główną osią będzie standard ETR (Easy-to-Read). Wyznacza on standardy względem tego, jak powinien być konstruowany tekst, w tym zwłaszcza tekst elektroniczny. Zajęcia będą miały spory wymiar praktyczny, uczestnicy będą mieli możliwość tworzenia, modyfikowania i szczegółowej analizy tekstów w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze parametry jasności językowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie do konstruowania czytelnych wypowiedzi pisemnych,
 • Wyposażenie w wiedzę z zakresu ETR (tekst łatwy do czytania),
 • Uwrażliwienie na specyfikę tekstów analogowych i cyfrowych,
 • Umiejętność dostosowania trudności tekstu do potencjału kognitywnego odbiorcy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie w zasady ETR (Easy-to-Read):
  • Tekst elektroniczny a tekst drukowany,
  • Podstawowe założenia ETR (Indeksy FOG i PLI),
  • Formatowanie tekstu elektronicznego i drukowanego.
 2. Teksty urzędowe pisane przyjazną polszczyzną:
  • Omówienie aplikacji Jasnopis oraz Logios,
  • Dobre praktyki w pisaniu tekstów urzędowych,
  • Dobre i złe przykłady tekstów urzędowych.
 3. Warsztat przygotowania tekstów urzędowych zgodnie z zasadami ETR:
  • Praca własna uczestników szkolenia na aplikacji Logios,
  • Omówienie wyników pracy i przedstawienie dalszych rekomendacji.
 4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za kontakt z petentami, pracownicy, którzy odpowiadają za przygotowanie tekstów informacyjnych, dokumentów, materiałów na stronę internetową lub portale społecznościowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Certyfikowany trener organizacji, koordynator projektów, inżynier oprogramowania, metodyk ze specjalizacją w edukacji zdalnej. Posiada bogate doświadczenie trenerskie (ponad 10 000 godzin szkoleniowych), m.in. w obszarze treningów komunikacyjnych, standardów obsługi klientów, budowania pozytywnego wizerunku, zasad skutecznego prowadzenia szkoleń, w tym szkoleń zdalnych, budowania platform do nauki zdalnej, cyberbezpieczeństwa, obsługi aplikacji biurowych, administrowaniem bazami danymi z elementami języka SQL, wykorzystania aplikacji (w tym aplikacji dostępnych w chmurze) w komunikacji i zarządzaniu. Posiada zaawansowaną znajomość narzędzi IT do realizacji usług zdalnych oraz tworzenia zdalnych usług rozwojowych. W okresie ostatnich 10 lat zrealizował ponad 100 zdalnych usług rozwojowych (z czego 60 w ciągu ostatnich 2 lat). Prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie marketingu, przede wszystkim w zakresie wykorzystania aplikacji mobilnych i webowych w marketingu, tworzenia nagrań promocyjnych, montażu filmów, budowania strategii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi online, content marketingu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 października 2022 r.