Mechanizmy budowania autorytetu menadżera i techniki wywierania wpływu

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowanie przedstawicielom kadry zarządzającej szkolenie, którego przedmiotem będzie budowanie autorytetu, wywieranie wpływu, a także skuteczna komunikacja z członkami zespołu.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Autorytet menadżera to siła argumentów. Zapraszamy na praktyczny warsztat dotyczący reguł rządzących budowaniem autorytetu poprzez odpowiednią komunikację. W trakcie spotkania przećwiczymy techniki wywierania wpływu, poznawania wartości, oczekiwań i kompetencji innych osób. Ważnym elementem zajęć, będzie również poznanie sposobów analizy własnego potencjału pozwalającego na skuteczne budowanie autorytetu przywódcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem warsztatu jest:
- Wzmocnienie kompetencji przywódczych, a szczególnie umiejętności wywierania wpływu i perswazji.
- Zdobycie umiejętności wpływania na swoich współpracowników, by ich przekonania i postawy skutecznie wspierały realizacje celów instytucji.
- Rozbudowanie empatii menadżerów, aby zwiększyć ich umiejętności budowania owocnych relacji, poprzez zwiększenie ciekawości i wrażliwości na potrzeby innych.
- Zapoznanie się ze skutecznymi technikami etycznego i nieetycznego (aby się bronić) wywierania wpływu oraz poznanie narzędzi perswazji.
- Wzmocnienie umiejętności skutecznego porozumiewania się na bazie zaufania i szacunku w kontaktach zawodowych.
• Korzyści dla uczestników:
- Możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych, poprzez zwiększenie poziomu umiejętności perswazji, budowania argumentów.
- Zwiększenie umiejętności komunikacji, perswazji w kierunku pozytywnego wpływania na postawy swoich współpracowników.
- Zwiększenie poczucia własnej skuteczności, poczucia pewności siebie w sytuacjach zawodowych.
- Większej skuteczności kontaktów wewnątrz instytucji i z klientami.
- Poznanie technik perswazji w rozmowach i działaniach, reguł skutecznej obrony przed manipulacją.
• Korzyści dla instytucji:
- Zwiększenie efektywności i wydajności zespołów pracowników, dzięki zastosowaniu skutecznych narzędzi generowania zaangażowania, zmiany postaw wobec firmy/instytucji.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizacje projektów firmy/instytucji.
- Zrozumieniu zasad współpracy przy różnicy zdań, różnicy poglądów.
- Zdecydowany wzrost kompetencji menadżerów skutecznego komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczny lider. Budowanie autorytetu szefa:
a) Budowanie pewności siebie w pracy lidera - wizerunek, komunikacja, postawa ciała, dobór słów a przekonania wewnętrzne o sobie samym.
b) Expose Managera.
c) Samokontrola jako siła woli: umiejętności wspierające budowanie autorytetu
- umiejętności udzielania informacji zwrotne.
- umiejętności udzielania pochwał i krytyki.
2. Wywieranie wpływu:
a) Ogólna definicja wpływu społecznego, jeśli żyjemy w społeczeństwie to na siebie nawzajem oddziałujemy – schematy wpływu.
b) Dwa systemy przetwarzania informacji, czyli na ile jesteśmy podatni na wpływ społeczny.
c) Podstawowe techniki wpływu społecznego.
d) Wszystko zaczyna się od Autoprezentacji?
e) Tworzenie pozytywnych emocji u rozmówcy.
f) Rozpoznawanie technik, które stosuje druga osoba.
3. Perswazja jako etyczne narzędzie przekonywania:
a) Rodzaje Perswazji (centralna vs peryferyczna).
b) Sztuka przekonywania vs manipulacja.
c) Podstawowe techniki perswazji.
d) Postawy odbiorców komunikatów przyjmowane wobec Perswazji, dlaczego tak trudno dotrzeć do kogoś logicznymi argumentami – „ efekt palacza”.
e) Techniki budowania argumentów. Retoryka i Logika jako narzędzia perswazji.
f) Rozmowa językiem korzyści drugiej osoby.
g) Ton głosu, tempo mówienia.
h) Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość rozmówców, współpracowników.
4. Manipulacja mity i fakty:
a) Dlaczego manipulacja jest tak skuteczna?
b) Podstawowe techniki manipulacji,
- Narzędzia erystyki,
- Zmiany perspektyw reguły „Ramowania”,
- Reguły kontrastów, dysonansów poznawczych,
- Odwoływanie się do reguł konformizmu.
c) Zasady skutecznej obrony przed manipulacją, Przeciwdziałanie manipulacjom jakie stosują na nas inne osoby.
5. Podsumowanie szkolenia. Tworzenie planu rozwoju kompetencji.

Metody szkoleniowe. Zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• krótkie opisy teoretyczne na temat technik wpływu, perswazji,
• dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego,
• ćwiczenia praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną,
• studium przypadku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla menadżerów, którzy chcą wzmocnić postawy zaangażowania swoich współpracowników w realizację zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 10 października. 369 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 10 października. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać  do 4 listopada 2022 r.