Negocjacje – warsztat. Skuteczne strategie i techniki negocjacji

Program i karta zgłoszenia

8-9 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:00 – 15:30 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, przedmiotem którego będą negocjacje i techniki negocjacyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowaliśmy szkolenie, w trakcie którego przedstawimy i przeanalizujemy cały proces negocjacji: struktury, style i narzędzia. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zbudowania własnego stylu prowadzenia negocjacji, poznają skuteczną argumentację oraz przećwiczą obronę własnej pozycji negocjacyjnej. Dodatkowo zaprezentujemy skuteczne narzędzia zarządzania emocjami - własnymi i partnerów negocjacji – oraz zaproponujemy jak radzić sobie ze stresem, konfliktem i trudnymi sytuacjami z jakimi można się spotkać podczas negocjacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- przekazanie wiedzy dotyczącej całego procesu negocjacji, struktury negocjacji, różnych stylów negocjowania, technik negocjacyjnych,
- umożliwienie zrozumienia istoty procesu negocjacji, miejsca negocjacji w administracji publicznej, samorządowej oraz innych instytucjach, jak też świadome ustalenie interesów i celów negocjacyjnych,
- nabycie umiejętności sprawnego przygotowania się do negocjacji, reakcji na techniki negocjacyjne, stosowania technik negocjacyjnych, świadomego korzystania z umiejętności komunikacyjnych w procesie negocjacji, wypracowywania własnego stylu negocjacji, skuteczną argumentacją i obroną własnej pozycji, określania celów negocjacji, zamykaniem negocjacji,
- pokazanie skutecznych narzędzi zarządzania emocjami (własnymi oraz partnerów negocjacji) oraz przygotowanie do radzenia sobie ze stresem, konfliktem i trudnymi sytuacjami z jakimi można się spotkać podczas negocjacji.
• Korzyści z udziału w szkoleniu:
- zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do samodzielnego organizowania procesu negocjacji, przygotowania negocjacji, prowadzenie negocjacji samodzielnie a także w zespole negocjatorów,
- nabycie umiejętności sprawnego komunikowania się w procesie negocjacyjnym, ustalania interesów i celów negocjacji, radzenia sobie z impasem, oporem oraz własnymi ograniczeniami podczas negocjacji takimi jak: stres, trema, emocje czy przekonania,
- poznanie specyfiki emocji i komunikacji w negocjacjach oraz metod obrony przed perswazją i manipulacjami.
Proponowane szkolenie będzie szkoleniem warsztatowym, dzięki temu uczestnicy będą mogli, podczas licznych ćwiczeń dopasowanych do specyfiki ich pracy, doświadczyć emocji i zachowań zbliżonych do realnych sytuacji w życiu. Uczestnicy naszego warsztatu z negocjacji będą bardziej skutecznie i z mniejszym stresem negocjować w różnych sytuacjach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Niezbędnik na początek – zanim rozpoczniesz negocjacje.
Od czego zacząć, aby efektywnie zakończyć?
• Negocjacje, – co to jest, główna idea.
• Kiedy potrzebne są negocjacje? Kiedy warto negocjować?
• Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem negocjacji?
• Ustalanie celów negocjacji – kwestie, interesy, stanowiska, strategia - definiowanie celu.
• Druga strona w negocjacjach.
• Plan negocjacji, arkusz negocjacji, organizacja.

zwiń
rozwiń
Opis zajęć

• Każdy z modułów mieści się w podanym w harmonogramie czasie – czyli 1,5 godziny zegarowej.
• Przy pracy nad każdym zagadnieniem przewidziane jest minimum jedno/dwa ćwiczenia grupowe, w parach lub w niewielkich zespołach. Odbędzie się także jedna gra szkoleniowa. Nie przewiduje się odgrywania publicznego scenek lub nagrywania, chyba, że uczestnicy wyrażą taką chęć, gotowość.
• Warsztatowe metody pracy to minimum 30-40% czasu szkolenia.
• Uczestnicy otrzymają w formie papierowej materiały dydaktyczne, scenariusz do studiów przypadku, scenariusze do odgrywanych symulacji negocjacyjnych oraz abstrakt technik negocjacyjnych. Uczestnicy otrzymają również drogą elektroniczną przygotowana na szkolenie prezentację.
• Każdy z uczestników może skorzystać z bezpłatnej konsultacji (np. sesji coachingowej, analizie przypadku, porady etc.) z trenerem, po zakończeniu szkolenia, przez okres do 2 tygodni od zakończenia szkolenia, w terminie uzgodnionym prze obie strony.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie szczególnie jest polecane pracownikom administracji różnego szczebla, organizacji czy innych instytucji, gdzie mamy do czynienia z wykonywaniem zadań związanych z ludźmi i ich różnymi potrzebami. Może to dotyczyć kontaktów czy uzgodnień z klientami urzędu jak też negocjacji wewnątrz organizacji. Umiejętności i wiedza przekazana na szkoleniu będzie także przydatna dla szeroko rozumianego biznesu czy organizacji pozarządowych. Zapraszamy chętnych niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, konsultant, przedsiębiorca i certyfikowany coach. W obszarze szkoleniowo – doradczym pracował m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, UM w Gdańsku, UM w Szczecinie, Straży Miejskiej w Szczecinie, Sądów Warszawskich. Jest absolwentem programu Executive MBA realizowanym w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych na SWPS i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, studiów – filozofia, komunikacja i mediacje społeczne i studiów podyplomowych z zakresu coachingu. Specjalizuje się w szkoleniach tradycyjnych oraz w miejscu pracy czy coachingu z zakresu negocjacji, zarządzania, komunikacji, umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz organizacji czasu własnego i pracą z emocjami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: przy zgłoszeniu do 16 listopada 1099 zł netto/os po 16 listopada 1199 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 2 grudnia 2022 r.