• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odporność psychiczna w sytuacji zmiany. Śląskie Forum Sekretarzy

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne w 2024 roku spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy. Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, jak świadomie budować odporność psychiczną, docierać do swoich mocnych stron, osiągać dobrostan na wielu obszarach. Równocześnie wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki zarządzania emocjami. Uświadomią sobie, jak w stresie reagują w komunikacji z innymi z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może wpływać na ich odporność psychiczną. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować, przejawiać postawę asertywną, co zwiększy kreatywność, pewność siebie i zaoszczędzi czas. Poznają narzędzia pozwalające zapobiegać wypaleniu zawodowemu, co znacząco przyczyni się do lepszej i efektywniejszej pracy. Będą świadomie budować odporność psychiczną i dążyć do wellbeingu.
Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się, jak świadomie budować odporność psychiczną w sytuacji zmiany. Uświadomią sobie, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który pozwala zapobiegać temu zjawisku, a równocześnie wzmacniać odporność w wielu wymiarach. Przekonają się, jak brak odporności psychicznej i równowagi wpływają na sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ braku odporności psychicznej na zdrowie (kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia) oraz funkcjonowanie intelektualno – emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco podnoszących odporność psychiczną, poprawiających jakość życia na co dzień oraz poznają metody dążenia do dobrostanu. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

„Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu.” Desiderata

Poznanie metod budowania odporności psychicznej w sytuacji zmiany i osiągania dobrostanu. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy wzmocnią pewności siebie, poczucie własnej wartości, uświadomią sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów w celu osiągania odporności psychicznej i świadomego budowania wellbeingu, dzięki czemu podniosą efektywność zawodową i osobistą. 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. SKUTKI BRAKU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ I NISZCZYCIELE NASZEGO DOBROSTANU
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym skutkuje brak odporności psychicznej.
I STRES – źródła:
• Czym jest stres;  rodzaje stresu (eustres, dystres);
• Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona;
• Przyczyny chronicznego stresu;
• Następstwa długotrwałego stresu 
• „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron;
II WYPALENIE ZAWODOWE – przyczyny:
• Objawy wypalenia zawodowego - trzy wymiary:
- wyczerpanie lub brak energii;
- cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy;
- zmniejszone poczucie własnej skuteczności;
• Przyczyny wypalenia zawodowego:
- wysoki poziom stresu zawodowego;
- konflikty interpersonalne w miejscu pracy;
- brak wsparcia społecznego w pracy;
- zbyt duże obciążenie pracą;
- zbyt długie godziny pracy;
- brak równowagi pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę, a oczekiwanymi za pracę nagrodami finansowymi i niefinansowymi (szacunek, prestiż, docenienie pracy);
- niski poziom autonomii zawodowej;
- poczucie niesprawiedliwego traktowania;
- duży rozdźwięk pomiędzy pracą, którą pracownik chciałby wykonywać a pracą, którą musi wykonywać w rzeczywistości.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Sekretarzy, kadra kierownicza zarządzająca zespołami pracowniczymi, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, szkoleniowiec (certyfikat II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); certyfikowany coach (certyfikat Multi Level Coaching); metodyk Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie; Mistrz Praktyk NLP; maratonka – zdobywczyni Korony Maratonów Polskich. Wielokrotnie występowała w roli eksperta w programach telewizyjnych i radiowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.