Profesjonalna obsługa trudnego klienta z elementami sprzedaży

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie profesjonalna obsługa klienta. Udział w zajęciach spowoduje podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w obsłudze klienta, a także pomaże w doskonaleniu komunikacji i radzeniu sobie ze stresem.

Ważne informacje o szkoleniu

Codzienna praca może powodować fizyczne ale i emocjonalne zmęczenie, które może objawiać się apatią, brakiem uprzejmości czy obojętnością. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego dowiecie się Państwo jak rozładować napięcie w trudnych sytuacjach, jak poradzić sobie w rozmowie z klientem (w tym w dziale sprzedaży na żywo i online), ale przede wszystkim jak profesjonalnie prowadzić obsługę klienta oraz sprzedaż.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest rozwój kompetencji niezbędnych do skutecznej obsługi klienta oraz sprzedaży.
• Po szkoleniu uczestnik będzie:
- umiał skutecznie przeprowadzić rozmowę z klientem w dziale obsługi interesanta oraz sprzedaży na żywo, przez telefon i online,
- umiał skutecznie rozładować napięcie w trudnych sytuacjach,
- umiał poradzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z obsługą agresywnego klienta,
- umiał stosować komunikacje asertywną,
- umiał skutecznie przeprowadzić rozmowę sprzedażową z zarazem przejść z klientem cały proces sprzedaży.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia:
• Test kompetencji (Bill Raddin).
• Test osobowości (Florenc Littauer).
• Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore).
• Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku. 
2. Profesjonalna obsługa interesanta:
• Reguły i zasady profesjonalnej obsługi interesanta.
• Wpływ kultury organizacyjnej na obsługę interesanta.
• Psychologia potrzeb - wpływ na zachowanie i komunikowanie się interesanta.
• Badanie i zaspakajanie właściwych potrzeb interesantów.
• Pierwsze minuty w kontakcie z interesantem - zachowanie, mimika, gesty, komunikacja werbalna i pozawerbalna, budowanie relacji.
• Emocje w obsłudze interesanta. 
3. Skuteczna sprzedaż:
• Budowanie relacji.
• Badanie potrzeb.
• Propozycja rozwiązania problemu/zabezpieczenie potrzeb.
• Rozwijanie wątpliwości/zbijanie obiekcji.
• Negocjacje.
• Zamknięcie sprzedaży.
• Obsługa posprzedażowa.
4. Skuteczna komunikacja w obsłudze interesanta:
• Podstawy skutecznej komunikacji - zasady i schematy skutecznego porozumiewania się , komunikacja otwarta, komunikacja bez barier.
• Typy osobowości w komunikacji i w zachowaniu interesanta - Model DISC.
• Sztuka dawania i odbierania informacji zwrotnej.
• Radzenie sobie ze stresem w komunikacji z interesantem. 
5. Obsługa trudnego klienta:
• Obsługa interesanta w trudnej sytuacji - obsługa tzw. trudnego klienta.
• Konflikty przy obsłudze interesanta - sposoby ich zapobiegania/rozwiązywania, koło źródeł konfliktów Tomasza Moor’a.
• Asertywność w praktyce.
• Procedura stopniowania reakcji ( Model Pameli Butler).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy firm zajmujących się obsługą klienta oraz sprzedażą usług, pracownicy instytucji publicznych zajmujących się świadczeniem usług dla mieszkańców: ośrodki kultury, kina, teatry, filharmonie, muzea, biblioteki oraz pracownicy organizacji pozarządowych prowadzących płatną działalność.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, wykładowca posiadający 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesu. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 22 czerwca 2022 r.