• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Protokół dyplomatyczny w urzędzie – wizyty i uroczystości

online
Potwierdzone

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące protokołu dyplomatycznego w urzędzie udział w zajęciach pozwoli na przygotowanie uczestników do profesjonalnego i skutecznego obsługiwania spotkań, negocjacji oraz innych interakcji w kontekście dyplomatycznym. Protokół dyplomatyczny odnosi się do zasad i procedur obowiązujących podczas oficjalnych wizyt, ceremonii, konferencji i innych wydarzeń służbowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Protokół dyplomatyczny to zbiór zasad postępowania i norm obowiązujących w oficjalnych kontaktach między osobami i instytucjami. Posiadanie wiedzy na temat protokołu dyplomatycznego jest nieocenione przy przyjmowaniu ważnych gości oraz organizowaniu uroczystości i jubileuszy, podczas których obecne są osobistości z różnych środowisk. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zasady protokołu dyplomatycznego przydatne podczas planowania i organizowania wizyt, uroczystości oraz przyjęć. Zajęci prowadzone będą w interaktywnej formule warsztatowej, która pozwala na praktyczne ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusje oraz mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną.
Uczestnicy poprzedniej edycji bardzo wysoko ocenili poziom szkolenia oraz kompetencje prowadzącej o czym świadczą wyniki ankiet oraz opinie: Bardzo dobrze i w ciekawy sposób podane wszystkie informacje.; Bardzo ciekawe szkolenie.; Dobrze dobrane treści, dobra organizacja szkolenia.; Pełen profesjonalizm, wiedza i doświadczenie

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uzupełnienie wiedzy na temat właściwego zachowania w oficjalnych sytuacjach zawodowych.
• Uzyskanie przydatnych umiejętności związanych z protokołem dyplomatycznym, które można zastosować w codziennym funkcjonowaniu instytucji.
• Zdobycie umiejętności, które pozwalają na skuteczne budowanie prestiżu instytucji oraz pozytywnego wizerunku osobistego poprzez profesjonalne zachowanie.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. Zasady dyplomacji stosowane w urzędzie:
• Protokół dyplomatyczny, etykieta zawodowa, savoir-vivre – wspólne elementy i różnice.
• Etykieta flagowa – zasady eksponowania flagi.
• Precedencja stanowisk publicznych (lista centralna, województwo, powiat, gmina/miasto).
• Ustalanie kolejności podczas uroczystości – przykłady list precedencyjnych.
Moduł 2. Organizacja i przebieg uroczystości:
• Międzynarodowe skróty stosowane w zaproszeniach.
• Hierarchia miejsc w samochodzie.
• Zasady usadzania gości na audytorium zgodnie z precedencją.
• Witanie gości oraz właściwe tytułowanie w sytuacjach uroczystych.
• Ustalanie kolejności zabierania głosu.
Moduł 3. Organizacja przyjęć:
• Organizacja przyjęć na stojąco.
• Zasady korzystania z bufetu.
• Reguły usadzania gości przy stole zgodnie z precedencją.
• Zasady zachowania przy stole podczas przyjęć zasiadanych.
• Faux-pas podczas przyjęć – czego nie robić przy stole.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby pełniące funkcje kierownicze oraz pracowników instytucji i placówek administracji publicznej, którzy mają kontakt z gośćmi urzędu. Zapraszamy pracowników biur zarządów, sekretariatów, organizatorów wydarzeń, asystentki i asystentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką protokołu dyplomatycznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka profesjonalnego wizerunku, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień pomaga urzędnikom, pracownikom wszystkich szczebli oraz przedsiębiorcom zwiększać zawodową i osobistą skuteczność raz budować wiarygodność w oczach klientów i współpracowników. Uczy komunikacji przez profesjonalne zachowanie i wygląd oraz budowania marki osobistej w oczach klientów i współpracowników. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w biznesie, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w biznesowej komunikacji, budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z klientami, sprzedaży i negocjacjach. Ponadto, prowadziła zajęcia z Personal Brandingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Estetyki w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Od 2006 roku prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji interpersonalnych i osobistych takich jak: komunikacja, etykieta w biznesie, sztuka dyplomacji, obsługa klienta, savoir-vivre, etykieta ubioru, dress code, autoprezentacja, budowanie własnej marki, asertywność, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, profesjonalny sekretariat i recepcja. Ponadto, doradza w zakresie wizerunku biznesowego i osobistego uwzględniając ubiór, zachowanie i mowę ciała. Przekazywane wskazówki dostosowuje do osobowości oraz pozycji zawodowej klienta. Jako ekspert zapraszana jest do programów największych stacji telewizyjnych oraz radiowych. Współpracuje z prasą i portalami internetowymi, pisząc artykuły na temat wizerunku, etykiety i marki osobistej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2023 r.