Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w jednostkach sektora finansów publicznych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie wypalenie zawodowe, podczas zajęć omówiona zostanie także walka ze stresem.

Ważne informacje o szkoleniu

Prezentowane szkolenie dotyczy diagnozowania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Uczestnicy poznają przyczyny i objawy wypalenia zawodowego. Podniosą świadomość dotyczącą funkcji stresu, przyczyn, objawów – jednego z czynników wypalenia zawodowego. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Wzmocnią pewności siebie, poczucia własnej wartości, uświadomią sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Co ważne wypalenie zawodowe zostało wpisane przez WHO do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie przyczyn i objawów wypalenia zawodowego.
 • Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji zmiany.
 • Podniesienie świadomości dotyczącej stresu, który radykalnie wpływa na wypalenie zawodowe, jego przyczyn, objawów oraz poznanie metod obniżających stres permanentny.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej.
 • Wzmocnienie pewności siebie, poczucia własnej wartości, umiejętności docierania do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 • Uczestnicy dowiedzą się, czym jest wypalenie zawodowe i jakie są jego skutki.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na wypalenie zawodowe, dokonają autoanalizę.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak wypalenie zawodowe wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym.
 • Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami.
 • Uświadomią sobie negatywny wpływ wypalenia zawodowego na zdrowie (kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia) oraz funkcjonowanie intelektualno – emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy).
 • Uświadomią sobie, jak reagują w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować wpływać na ich stan psychofizyczne.
 • Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną, co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas.
 • Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami. 
 • Poznają narzędzia pozwalające zapobiegać wypaleniu zawodowemu co znacząco przyczyni się do lepszej i efektywniejszej pracy.
 • Uświadomią sobie jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który zapobiega temu zjawisku.
zwiń
rozwiń
Program

I. SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe, jakie są  jego przyczyny i objawy.
1. Przyczyny wypalenia zawodowego:

a. wysoki poziom stresu zawodowego,
b. konflikty interpersonalne w miejscu pracy,
c. brak wsparcia społecznego w pracy,
d. zbyt duże obciążenie pracą,
e. zbyt długie godziny pracy,
f. brak równowagi pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę a oczekiwanymi za pracę nagrodami finansowymi i niefinansowymi (szacunek, prestiż, docenienie pracy),
g. niski poziom autonomii zawodowej,
h. poczucie niesprawiedliwego traktowania,
i. duży rozdźwięk pomiędzy pracą, którą pracownik chciałby wykonywać a pracą, którą musi wykonywać w rzeczywistości.
2. Objawy wypalenia zawodowego - trzy wymiary:
a. wyczerpanie lub brak energii,
b. cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy,
c. zmniejszone poczucie własnej skuteczności.
3. Wypalenie zawodowe jako jednostka chorobowa – nowe przepisy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, skarbnicy, sekretarze, kierownicy. Pracownicy, którzy chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziłam szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 13 maja 2022 r.