Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu z uwzględnieniem pracy zdalnej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Stres jest negatywnym odczuciem, które może towarzyszyć każdemu człowiekowi. Podczas proponowanego przez nas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę o źródłach jego pochodzenia, jak również poznają sposoby, jak się przed nim bronić. Udział w zajęciach umożliwi poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany, spowoduje podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dla organizacji: Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami. Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym, zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywności pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy. 

Dla pracownika: Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na stres, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w stresie w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować budowanie relacji. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznanie narzędzi pozwalających kontrolować stres znacząco przyczynia się do lepszej i efektywniejszej pracy szczególnie w sytuacji zmiany w firmie.

Dla uczestnika szkolenia: Uczestnicy dowiedzą się, jak stres wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie jak styl życia: dieta, sen, odpoczynek i aktywność fizyczna ma wpływ na system nerwowy i reagowanie na sytuacje trudne. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ stresu na zdrowie (kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia) oraz funkcjonowanie intelektualno – emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień. 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. Czym jest stres, jakie są jego źródła? 
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych. 
• Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna).
• Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres).
• Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona. 
Moduł 2. Fizjologiczne i psychologiczne przejawy sytuacji stresogennej.
Cel: uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu. 
• Przyczyny chronicznego stresu.
• Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
• Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
• Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała).
• Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
• Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”.
• Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).
Moduł 3. „Jak stres wpływa na mnie?” – Autodiagnoza.
Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień. 
• Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna.
• Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania.
• Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem.
• Świadomość własnego wzorca zachowań w obliczu stresu – wg F. Littauer.
Moduł 4. Trening kontroli emocji w sytuacjach trudnych, techniki redukcji dużego stresu.
Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu. 
• Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni.
• Trening relaksacji neuromięśniowej.
• Techniki umysłowe - wizualizacje, afirmację.
• Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe. 
• Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową.
• Techniki automotywacyjne.
Moduł 5. Syndrom wypalenia zawodowego. W poszukiwaniu równowagi życia – kształtowanie „antystresowej osobowości” na co dzień.
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe. Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu. 
• Przyczyny wypalenia zawodowego.
• Objawy wypalenia zawodowego.
• Fazy wypalenia zawodowego.
• Jak odzyskać wewnętrzną energię:
a. Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami.
b. Odpoczynek i sen.
c. Ćwiczenia fizyczne.
d. Energetyzująca dieta.
e. Muzyka relaksacyjna.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

„Tracę nerwy”, „Jasna krew mnie zalewa”, „Kipię ze złości” – jeśli przychodzą Ci do głowy takie powiedzenia w sytuacjach stresogennych to ten warsztat jest dla Ciebie. Na nim poznasz metody diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżaniem poziomu stresu. Dzięki temu odnajdziesz harmonię pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zdobędziesz umiejętności relaksacji w stresujących warunkach oraz odnajdziesz inspirację do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji. Zajęcia adresowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener - szkoleniowiec (certyfikat II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); certyfikowany coach (certyfikat Multi Level Coaching); metodyk Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie; Mistrz Praktyk NLP; maratonka - zdobywczyni Korony Maratonów Polskich. Wielokrotnie występowała w roli eksperta w programach telewizyjnych i radiowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 319 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 9 października 2021 r.