Rozwijanie umiejętności rozstrzygania konfliktów w sytuacjach zawodowych oraz funkcjonalnej komunikacji w trakcie sporów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Rozwijanie umiejętności rozstrzygania konfliktów w sytuacjach zawodowych oraz funkcjonalnej komunikacji w trakcie sporów.

Ważne informacje o szkoleniu

Wiedząc, że nie uciekniemy od relacji, nie pozostaje nam nic innego, jak dbać o ich jakość. Tam gdzie są relację, są też i konflikty, których nie da się uniknąć. Spory, nieporozumienia budzą lęki, trudne emocje, każdy z nas ma co najmniej kilka wspomnień pełnych złości, gniewu, frustracji związanych z sytuacjami konfliktowymi w zespole, w którym pracuje. Silne emocje, brak wzajemnego zrozumienia, nieskuteczna komunikacja, spadek motywacji do pracy w zespole. Zwiększone obawy o przyszłość, narastająca rywalizacja (kto jest lepszy?, kto jest winny?), nasilona wewnętrzna konkurencja współpracowników zespole. W konsekwencji preferowanie samodzielnych zadań, w miejsce wspólnych działań z zespołem. Nowe zadaniach i cele stawiane przez zwierzchników, budzą więcej stresu niż energii do działania. Jaka jest alternatywa? - to rozwój umiejętności budowania warunków dobrej współpracy, niemal w każdym zespole! W trakcie proponowanego przez nas spotkania szkoleniowego, uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz poznają efektywne sposoby komunikacji w emocjach. W rezultacie dużo łatwiej i wydajniej będą mogli realizować swoje cele, zadania stawiane przez zwierzchników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Celem głównym szkolenia jest wzmocnienie kompetencji rozwiązywania konfliktów w zespole. Należą do nich umiejętności: analizy znaczenia konfliktu, wyboru skutecznej strategii rozwiązania sporu oraz umiejętności komunikowania się w trudnych emocjach.
 • W czasie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z koncepcją efektywnej komunikacji z innymi ludźmi w trudnych dla nich, konfliktowych sytuacjach zawodowych. Menadżerowie, którzy na co dzień zarządzają swoimi zespołami, wzmocnią swoje umiejętności komunikacji, umiejętności zapobiegania nieporozumieniom, rozwiązywania sporów. 
 • Celem zajęć jest również rozwój umiejętności skutecznego informowania o swoich potrzebach, szczególnie w sytuacji, gdy na drodze do ich zaspokojenia, stają sposoby realizacji potrzeb innych osób.
 • Korzyści dla uczestników:
 • Możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych, poprzez wzmocnienie umiejętności rozstrzygania konfliktów, umiejętności zmniejszenia napięć miedzy ludźmi w czasie sporów.
 • Zwiększenie poczucia własnej skuteczności, poczucia pewności siebie w trudnych sytuacjach zawodowych. 
 • Zwiększenie umiejętności pozytywnego wpływu na postawy swoich współpracowników.
 • Nabycie umiejętności, wypracowania swoich skutecznych metod radzenia sobie ze stresorami, jakie mogą pojawiać się w sytuacjach konfliktowych.
 • Korzyści dla organizacji, w których pracują uczestnicy szkolenia:
 • Zwiększeniu efektywności i wydajności zespołów roboczych, dzięki zastosowaniu skutecznych narzędzi radzenia sobie z konfliktem.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizacje projektów firmy.
 • Zwiększenie produktywności zespołów dzięki zrozumieniu zasad współpracy przy różnicy zdań, różnicy poglądów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza sytuacji konfliktowej:
a. Konflikt – przyczyny, źródła, mechanizm powstawania, zapobieganie trudnym sytuacjom w czasie nieporozumień.
b. Typy sporów w relacjach zawodowych (manager – podwładny; współpracownik- współpracownik, osoby na tym samym poziomie hierarchii z różnych działów, pracownik – klient zewnętrzny). 
c. Czy konflikt jest dobry czy zły?, pozytywne strony nieporozumień. 
2. Czy możemy uniknąć sporów? 
a. Analiza kilku najczęstszych sytuacji zawodowych uczestników. 
b. Różnica zdań vs możliwości współpracy.
c. Konflikt jako konstruktywny proces rozwoju kompetencji wypracowywania warunków współpracy. 
d. Analiza sporów metodą TRIP (treść sporu- relacje- tożsamość- proces).
3. Analiza etapów budowania relacji w zespole:
a. Modele rozwoju relacji w zespołach: Tuckmana i Jensena. 
b. Co zrobić z emocjami, jakie wywołują nieporozumienia.
c. Praca nad kołem emocji (sytuacja- myśli- emocje- reakcja). 
d. Perswazja w relacjach.
e. Przykłady zniekształceń poznawczych i sposoby ich eliminacji, filozofia gniewu. 
4. Strategie rozwiązywanie konfliktów, rodzaje i dynamika sporów:
a. Poznanie najbardziej popularnych strategii zakończenia sporów. Podział Thomasa-Kilmanna.
b. Analiza własnego, indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktu na podstawie wyników wypełnienia Kwestionariusza CFA.  
c. Analiza skuteczności poszczególnych strategii: Rywalizacja, Kompromis, Dopasowanie, Unikanie, Współpraca.
d. Porwania emocjonalne w konfliktach. 
5. Rozwiązywanie konfliktów, praktyczne ćwiczenia z informacją zwrotną na podstawie wybranych przypadków:
a. Mamy konflikt i co dalej? 
b. Spojrzenie na konflikt z kilku stron (osób zaangażowanych w spór, mediatorów, obserwatorów). 
c. Analiza potrzeb, interesów stron zaangażowanych w konflikt.
d. Poszukiwanie alternatywnych sposobów realizacji interesów, potrzeb stron zaangażowanych w spór.
e. Formułowanie komunikatów prowadzących do porozumienia. 
f. Umiejętność przyjmowania energii złości vs spirala sporu, eskalacja konfliktu.

zwiń
rozwiń
Metody szkoleniowe:

Zajęcia będą miały charakter praktyczny:

 • krótkie opisy teoretyczne na temat analizy wymiarów konfliktów,
 • dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego,
 • ćwiczenia warsztatowe,
 • praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną,
 • przygotowana dla uczestników prezentacja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów, których praca wiąże się z presją czasu, sytuacjami stresowymi, bezpośrednią pracą z klientem, kadra kierownicza, przełożeni zarządzający zespołami, pracownicy, którzy spotykają się z konfliktami, sporami w zespołach roboczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 14 stycznia 2022 r.