• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Techniki redukcji stresu, metody radzenia sobie z presją oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Trening zarządzania energią osobistą

Przy przesłaniu zgłoszenia do 4 kwietnia 2024 r. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Stres jest negatywnym odczuciem, które może towarzyszyć każdemu człowiekowi. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę o źródłach jego pochodzenia, jak również poznają sposoby, jak się przed nim bronić.

Ważne informacje o szkoleniu
 • Ciągłe zmiany, większe wymagania i napięcia, a także obciążenie pracą, mogą prowadzić do przemęczenia i stresu. Z drugiej strony, wysoki poziom energii i motywacji jest kluczowy do osiągnięcia celów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Proponowane szkolenie uczy zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.
 • Uczestnicy dowiadują się, jak radzić sobie z presją i stresem, jak obracać je w działanie oraz jak regenerować potrzebną do nich energię. Szkolenie służy zatem wzmocnieniu uczestników w efektywnym budowaniu odporności psychicznej i jest formą profilaktyki wypalenia zawodowego.
 • Wszystkie te elementy szkolenia są szczególnie ważne w kontekście pracy w administracji publicznej, gdzie ciągłe zmiany, duża odpowiedzialność i napięcia mogą prowadzić do przemęczenia, stresu i wypalenia zawodowego. Dzięki szkoleniu, uczestnicy nauczą się radzić z napięciami, trudnymi sytuacjami, budować swoją odporność psychiczną oraz chronić swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przy zwiększonej efektywności pracy.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy biorąc udział w szkoleniu:

 • Zdobędą wiedzę na temat technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i stresem.
 • Poznają zasady zarządzania własną energią, aby uniknąć zespołu chronicznego zmęczenia.
 • Dowiedzą się jak ukształtować w sobie nawyki, które dostarczają energii do pracy.
 • Poznają techniki pomocne w budowaniu odporności psychicznej.
 • Nauczą się rozpoznawać zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy.
 • Poznają oznaki wypalenia zawodowego.
 • Zdobędą wiedzę pozwalającą na radzenie sobie z pracą pod presją czasu.
 • Zwiększą swoją skuteczność w działaniu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Witalność zawodowa - strategie radzenia sobie z napięciem, stresem i presją:
a. Od zmęczenia do wypalenia.
b. Oblicza presji - analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
c. Energia stresu – jak obrócić stres w działanie?
d. Filary odporności psychicznej.
e. Sposoby regeneracji energii do działania - metody radzenia sobie z presją.
f. Ćwiczenia wzmacniające odporność psychiczną.
g. Autocoaching - elementy generowania energii do pracy.
2. Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu energią osobistą:
a. Czym jest inteligencja emocjonalna - składniki.
b. Metody rozwijania inteligencji emocjonalnej.
c. Prawidłowa komunikacja z drugą osobą w sytuacji stresu i presji emocji (techniki asertywności, technika psychologicznego Aikido).
3. Techniki redukcji stresu - wybór najlepszej techniki:
a. Źródła stresu - identyfikacja bodźca wywołującego stres.
b. Dieta na stres.
c. Higiena snu.
d. Work-life balance.
e. Oddechowe techniki redukcji stresu.
f. Wizualizacja.
g. Technika relaksacji według Jacobsona.
h. Zarządzanie czasem - najważniejsze aspekty.
4. Trudne emocje w kontaktach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi - techniki redukcji stresu:
a. Techniki radzenia sobie z emocjami w obsłudze klienta.
b. Jak radzić sobie z emocjami klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
5. Jak uniknąć wypalenia zawodowego:
a. Definicje i wymiary związane z wypaleniem zawodowym oraz stresem organizacyjnym.
b. Źródła wypalenia zawodowego.
c. Stadia rozwoju wypalenia zawodowego.
d. Jak rozpoznać, że ktoś boryka się z wypaleniem zawodowym?
e. Indywidualne strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
6. Podsumowanie szkolenia, wnioski i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy chcą nauczyć się radzenia sobie z napięciem, stresem i presją w pracy, a także budować swoją odporność psychiczną i unikać wypalenia zawodowego. Będzie szczególnie przydatne dla pracowników na stanowiskach kierowniczych, osób stykających się często z sytuacji konfliktowymi lub  oraz odpowiedzialnych za obsługę klienta lub za zarządzanie projektami i finansami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych m. in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy przesłaniu zgłoszenia do 4 kwietnia 2024 r. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 kwietnia 2024 r.