• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

6 Skutecznych sposobów do budowania pewności siebie szefa, czyli jak być wymagającym przełożonym i jednocześnie pozostać w satysfakcjonujących relacjach z współpracownikami

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

• XXI wiek, określamy jako świat VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność), niesie w sobie mnóstwo skomplikowanych problemów. Skuteczne rozwiązanie tych trudności przerasta możliwości pojedynczej osoby, nawet, jeśli jest to wybitny przywódca. Dobre decyzje, może podjąć tylko bardzo dobrze zbudowany zespół.
• Rezultaty, jakie osiągają zespoły w obszarze zawodowym są mocno powiązane z tzw. dobrą atmosferą pracy, wyzwaniem współczesnego przywódcy jest budowanie ich na fundamencie swojego autorytetu, na bazie swojego poczucia sprawczości - Pewności Siebie. Pozwoli to zatrzymać bardzo dobrych zadowolonych specjalistów w zespole. Pracownicy przy dobrej atmosferze, mają poczucie integracji z celami Instytucji oraz poczucie spełniania swoich oczekiwań i potrzeb.
• Relacje budowane na fundamencie kompetencji, zaufania, szacunku, wsparcia i swobodzie ekspresji umożliwiają pracownikom, jeszcze skuteczniejsze realizowanie celów strategicznych organizacji. Na to, jaki charakter mają relacje pomiędzy osobami w zespole, znaczący wpływ mają umiejętności lidera. Muszą być rozwijane, przez każdego z nich w sposób przemyślany, świadomy i zaplanowany. Po co?, bowiem praca w zespole i dobra atmosfera w nim panująca, są wymieniane jako najsilniejszy czynnik motywacyjny dla pracowników.
• W trakcie proponowanego warsztatu „wyposażymy” uczestników w podstawowe umiejętności i praktyczne narzędzia wspomagające efektywną współpracę w zespole. Zostanie on zrealizowany w większości poprzez specjalnie zaprojektowane ćwiczenia ukierunkowane na budowanie mądrych i satysfakcjonujących relacji ze współpracownikami, tworzenie produktywnego, zaangażowanego, samodzielnego zespołu. W czasie zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z bardzo skuteczną koncepcją zarządzania tzw. Służebnego Przywództwa, który jest konsekwencją dużej Pewności Siebie (Poczucia sprawczości).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Korzyści dla uczestników:
- Możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych, poprzez wzmocnienie umiejętności budowania mądrych satysfakcjonujących relacji z współpracownikami.
- Zwiększenie poczucia własnej skuteczności, poczucia pewności siebie w trudnych emocjonalnie sytuacjach w relacjach z współpracownikami, umiejętności konfrontowania się.
- Zwiększenie umiejętności pozytywnego wpływu na postawy swoich współpracowników.
- Nabycie umiejętności, wypracowania swoich skutecznych metod radzenia sobie ze stresorami, jakie mogą pojawiać się w relacjach zawodowych.
• Korzyści dla Instytucji, w których pracują uczestnicy szkolenia:
- Zwiększeniu efektywności i wydajności zespołów specjalistów, dzięki zastosowaniu skutecznych narzędzi budowania efektywnych zasad współpracy.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizacje projektów Instytucji.
- Zwiększenie produktywności zespołów dzięki zrozumieniu zasad pewnej, Asertywnej postawie Lidera.

METODY - zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• Krótkie opisy teoretyczne na temat: Zarządzania emocjami, Psychologii relacji biznesowych.
• Dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego.
• Ćwiczenia warsztatowe.
• Praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną.
• Przygotowana dla uczestników prezentacja.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczny lider. Przywództwo, a zarządzanie.
• Zadania i cechy lidera. Efektywne strategie pracy lidera.
• Świadomość siebie podstawą do bycia naturalnym, autentycznym liderem.
• Chcesz zadbać o swój zespół, najpierw zadbaj o siebie. Skuteczne sposoby zarządzanie własną energią życiową.
• Budowanie pewności siebie w pracy lidera - Samoświadomość, wizerunek, pełna komunikacja, postawa ciała, przekonania wewnętrzne o sobie samym (monologi wewnętrzne).
• Budowanie autorytetu szefa: Samokontrola, Perswazja, Expose Managera, Asertywna Postawa w komunikacji z zespołem.
2. Tworzenie więzi interpersonalnych w zespole.
• Kontrakt psychologiczny i jego konsekwencje.
• Tworzenie i przestrzeganie umów osobistych z współpracownikiem.
• Elementy inteligencji emocjonalnej w budowaniu relacji z pracownikami w zespole.
3. Warsztaty Praktyczne z wykorzystaniem efektywnych narzędzi pracy w zespole.
• Techniki zwiększania produktywności w zespole.
• Organizacja i prowadzenie spotkań zespołu.
• Wykorzystanie synergii zespołu.
4. Podsumowanie warsztatu.
• Sesja pytań, odpowiedzi, dyskusji.
• Karty Akcji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Menadżerowie, pracownicy, którzy spotykają się z trudnościami relacyjnymi w zespole, kłopotami w budowaniu narzędzi egzekwowania od pracowników dobrego wykonywania zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii oraz studiów podyplomowych w zagadnieniach psychologia relacji biznesowych oraz umiejętności interpersonalnych menadżerów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 stycznia 2024 r.