• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - Lubelskie Forum Samorządowe

przy rejestracji do 10/11: 399 zł.
dla członków Forów: regularna opłata forowa.

Ważne informacje o szkoleniu

„Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu.”
Desiderata

Podczas proponowanego szkolenia warsztatowego uczestnicy dowiedzą się, jak wypalenie zawodowe wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który zapobiega temu zjawisku. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ wypalenia zawodowego na zdrowie: kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia oraz funkcjonowanie intelektualno-emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Cele szkolenia: Poznanie przyczyn i objawów wypalenia zawodowego, metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji zmiany. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej i osobistej. Wzmocnią pewności siebie, poczucia własnej wartości, uświadomią sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Świadome budowanie odporności psychicznej.

Korzyści dla instytucji: Uczestnicy dowiedzą się czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki. Równocześnie wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.  Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie  wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy/instytucji, w której uczestnik pracuje.

Korzyści dla pracownika: Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na wypalenie zawodowe, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować wpływać na ich stan psychofizyczne. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną, co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznają narzędzia pozwalające  zapobiegać wypaleniu zawodowemu, co znacząco przyczyni się do lepszej i efektywniejszej pracy.
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe, jakie są  jego przyczyny i objawy.

• Przyczyny wypalenia zawodowego
 wysoki poziom stresu zawodowego
 konflikty interpersonalne w miejscu pracy
 brak wsparcia społecznego w pracy
 zbyt duże obciążenie pracą
 zbyt długie godziny pracy
 brak równowagi pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę a oczekiwanymi za pracę nagrodami finansowymi i niefinansowymi (szacunek, prestiż, docenienie pracy)
 niski poziom autonomii zawodowej
 poczucie niesprawiedliwego traktowania
 duży rozdźwięk pomiędzy pracą, którą pracownik chciałby wykonywać a pracą, którą musi wykonywać w rzeczywistości
• Objawy wypalenia zawodowego - trzy wymiary:
 wyczerpanie lub brak energii
 cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy
 zmniejszone poczucie własnej skuteczności
• Wypalenie zawodowe – jednostka chorobowa

Moduł 2.  STRES – JEDEN Z CZYNNIKÓW WYPALENIA ZAWODOWEGO
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, przypomnienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu. 

• Czym jest stres;  rodzaje stresu (eustres, dystres)
• Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona 
• Przyczyny chronicznego stresu 
• Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu) 
• Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
• Fizjologiczne  przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
• Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
• Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
• Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność)
• Test Martinetta – badanie wieku serca

Moduł 3. UWARUNKOWANIA OSOBNICZE WPŁYWAJĄCE NA WYPALENIE ZAWODOWE (AUTODIAGNOZA )
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na sytuacje trudne i radzenia sobie z nim; uświadomienie uczestnikom, co buduje ich wewnętrzną siłę. 

• Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna 
• Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania 
• Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
• „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron
• Myśli  - afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie 
• Wdzięczność – metoda czyszczenia mózgu z „chwastów”

Moduł 4. TECHNIKI REDUKCJI STRESU, TRENING KONTROLI EMOCJI  
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień. 

• Ćwiczenia oddechowe
 Oddychanie naturalne
 Oddychanie „na 16”
 Oddychanie 5:5:5:5
• Świadoma kontrola tętna 
• Rozluźnianie mięśni
• Trening relaksacji neuromięśniowej
• Techniki umysłowe - wizualizacje, afirmacje
• Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe 
• Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową 
• Ćwiczenia i zabawy ruchowe - ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
• Jak odzyskać wewnętrzną energię:
 Odpoczynek i sen
 Ćwiczenia fizyczne 
 Energetyzująca dieta
 Muzyka relaksacyjna
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie w ramach Forum adresujemy do skarbników, sekretarzy, przewodniczących rad, radnych, dyrektorów, kierowników, a także do wszystkich chcących budować skutecznie odporność psychiczną w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz stresowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertem będzie: Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 w jej szkoleniach wzięło udział ponad 6000 osób. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, prowadzi również szkolenia biznesowe. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat prowadziła szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń