• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie zespołem w administracji, motywowanie oraz skuteczna komunikacja

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni umiejętności motywacyjne słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia pomożemy uczestnikom w pełni wykorzystać swój potencjał do skutecznego realizowania zadań menedżerskich w trudnej, zmiennej rzeczywistości. Wskażemy jak budować relację z podwładnymi, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, w jaki sposób poprawić i utrzymać wysoką motywację w zespole. Szkolenie jest praktycznym warsztatem z zakresu zarządzania zespołem, skierowanym do menedżerów, kierowników, liderów zespołów, a także wszystkich tych, którzy odpowiedzialni są za efektywne budowanie, motywowanie i zarządzanie zespołami pracowniczymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności zarządzania zespołem w administracji.
• Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji budowania relacji z pracownikami.
• Poznanie metod właściwego rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w zespole.
• Zdobycie umiejętności dobierania skutecznego motywowania pracowników pod kątem stylu zarządzania i pracowników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zarządzanie pracownikami:
• Style kierowania a stopień gotowości pracownika.
• Formułowanie oczekiwań do podwładnych.
• 10 kroków skutecznego delegowania.
• Techniki wyznaczania celów i priorytetów.
2. Motywacja pracowników:
• Rodzaje potrzeb pracowników.
• Źródła motywacji.
• Motywatory pozafinansowe.
• Właściwa pochwała jako skuteczny motywator.
3. Komunikacja z pracownikami:
• Systemy reprezentacji sensorycznej. Jak rozpoznać i skutecznie się komunikować?
• Kwadrat komunikacji i wynikające z niego 16 płaszczyzn komunikacji.
• Konstruktywna informacja zwrotna.
• Metody na przełamanie negatywnej postawy rozmówcy m.in. sceptycznej, wyniosłej, dominującej, wycofanej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, kadra kierownicza, liderzy, osoby chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego kierowania zespołami pracowniczymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety biznesu, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień pomaga urzędnikom, pracownikom wszystkich szczebli oraz przedsiębiorcom zwiększać zawodową i osobistą skuteczność oraz budować wiarygodność w oczach klientów i współpracowników. Uczy komunikacji przez profesjonalne zachowanie i wygląd. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w biznesie m.in. w branży farmaceutycznej i medycznej, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w biznesowej komunikacji, budowaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji z klientami, sprzedaży i negocjacjach. Ponadto, prowadziła zajęcia z Personal Brandingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Estetyki w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Od 2006 roku prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji interpersonalnych i osobistych takich jak: komunikacja, zarządzanie personelem, etykieta w biznesie, sztuka dyplomacji, obsługa klienta, savoir-vivre, dress code, autoprezentacja, asertywność, wystąpienia publiczne, profesjonalny sekretariat i recepcja. Jako ekspert zapraszana jest do programów telewizyjnych oraz radiowych. Współpracuje z prasą i portalami internetowymi, pisząc artykuły na temat wizerunku, etykiety i marki osobistej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2023 r.