• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umiejętności zarządzania zespołem współpracowników, czyli jak zostać skutecznym menadżerem zespołu specjalistów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność oraz umiejętności motywacyjne słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

• Niemal wszystkie cele, zadania do realizacji, jakie powierza się kierownikom, osiągają oni dzięki zaangażowaniu zespołu. Dziś podstawowym celem każdego kierownika powinno być wydobycie z współpracowników, tego co mają w sobie najlepsze. Zaczynając, od przekonania o ich możliwościach, a następnie zaangażowania do działania i rozwijania swoich umiejętności.
• Większość pracowników oczekuje, że przy swoim przełożonym rozwiną się, otrzymają wsparcie, będą się czuli docenieni i szanowani. Popularne motywatory typu premie, awanse, nie przynoszą już pożądanych rezultatów. Skuteczne narzędzia zarządzania opierają się na umiejętnościach budowania satysfakcjonujących relacji zawodowych z podwładnymi, budowania dobrych, mistrzowskich zespołów. To, w takich warunkach pracownicy najchętniej angażują swoje zasoby (wiedze, doświadczenie, talenty, inicjatywę, kreatywność).
• Łatwiej jest budować efektywne środowisko pracy, jeśli potrafimy umiejętnie rozwijać wśród pracowników poczucie zespołowości, odpowiedzialności za wyniki. Wytyczać priorytety, skutecznie zarządzać swoją energią życiową, efektywnie przekonywać innych do dobrej współpracy, skutecznie zarządzać sytuacjami konfliktowymi. To dzięki tym kompetencjom, możemy osiągnąć swoje cele zawodowe, jakie mamy postawione kierując zespołem w instytucji.
„NIE KAŻDY MUSI BYĆ NAPOLEONEM, BY DOBRZE PRZEWODZIĆ ZESPOŁEM…”
• Podczas proponowanego szkolenia wskażemy i omówimy podstawowe i praktyczne umiejętności kierowania zespołem, koordynacji jego pracy oraz wypracowanie skutecznych, gotowych do zastosowania narzędzi. Przedstawimy i przeanalizujemy efektywne narzędzia interpersonalne wspomagające budowanie satysfakcjonujących relacji zawodowych ze współpracownikami oraz zasady zespołowego podejmowania decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Korzyści dla uczestników:
• Zwiększenie umiejętności kierowania zespołem specjalistów, urzędników.
• Zwiększenie umiejętności kształtowania pracy zespołowej, budowania satysfakcjonujących relacji zawodowych oraz zwiększenie przekazywanej odpowiedzialności na zespół.
• Zwiększenie umiejętności angażowania zespołu do podejmowania samodzielnych decyzji, rozwiązywania problemów przez pracowników na bieżąco w trakcie wykonywania zadań.
Korzyści dla Urzędu, Instytucji:
• Zwiększenie efektywności, rzetelności i wydajności działań pracowników urzędu.
• Zdecydowany wzrost u kierowników kompetencji efektywnego inspirowania, motywowania pracy zespołu do realizacji powierzonych zadań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Proaktywna postawa w miejscu pracy czyli zaangażowanie i odpowiedzialność na pierwszym miejscu…
• Pracownik vs Wojownik w organizacji.

• Efektywne strategie realizowania spotkań zespołu.
• Zarządzanie własną energią, skuteczne sposoby utrzymania zaangażowania.
2. Wróg czy przyjaciel w zespole – Rywalizować czy Współpracować czyli efektywne metody osiągania postawionych celów.
• Rywalizacja vs Współpraca.
• Korzyści ze współpracy vs korzyści z rywalizacji.
• Skuteczne sposoby tworzenia warunków współpracy w zespole.
3. Wstęp do narzędziowni menadżera.
• Motywacja lidera do pracy z zespołem i w zespole.

• Skuteczny zespół vs grupa lobbystów (pracowników zainteresowanych realizacją swoich potrzeb).
• Jak funkcjonuje zespół? Sprzyjające czynniki współpracy w zespole.
• Przywództwo – czyli leader, który pociąga zespół na szczyty.
• Odpowiedzialność indywidualna a odpowiedzialność zespołowa (zalety empowermentu).
• Jak zbudować prawidłowe relacje pomiędzy szefem a zespołem?
4. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w praktyce.
• Jak przyjmować emocjonalny feedback od pracowników - pozytywny i negatywny, uzasadniony i nieuzasadniony.
• Jak skutecznie dawać sobie radę z ocenami współpracowników-praktyczne ćwiczenia unikania porwań emocjonalnych „ co robimy na bardzo dużym wkurzeniu?...”
• Zarządzanie swoimi emocjami w procesie informacji zwrotnej jako absolutny klucz do sukcesu, kształtowanie swojej samokontroli.
• Prowadzenie grupowych spotkań kryzysowych - konflikt w zespole, kliki i antagonistyczne nastawione do siebie grupy jak niwelować ich negatywny wpływ.
5. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy zespołów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności budowania dobrych zespołów i efektywnego zarządzania nimi, umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji zawodowych. Menadżerowie, którzy chcą posiadać umiejętności wydobywania z pracowników większego zaangażowania, oraz budowania u nich odpowiedzialności za rezultaty swoich działań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza, prowadzi szkolenia w obszarach związanych z Umiejętnościami menadżerskimi: skutecznego zarządzania zespołami specjalistów. Wspomaga firmy w projektowaniu i zarządzaniu Kulturą Organizacji, zwiększając w ten sposób możliwości adaptacyjne firmy do zmian w środowisku. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii oraz słuchaczy studiów podyplomowych dla Menadżerów z zagadnień psychologii relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.