• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczne narzędzia zarządzania zespołem - praktyczne sposoby na rozwiązywanie trudnych sytuacji

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność oraz umiejętności motywacyjne słuchaczy.

Ważne informacje o szkoleniu

• Jakie czynniki powodują, że jesteśmy efektywnym kierownikiem, szefem, który skutecznie buduje zaangażowanie zespołu? Badania pokazują, że o zaangażowaniu pracownika do pracy, decyduje głównie Dobra Atmosfera w zespole oraz jakość Interakcji z bezpośrednim przełożonym. Zależą one od szybkich i funkcjonalnych reakcji szefa na dynamiczne zdarzenia, jakie dzieją się w relacjach zespołowych. Stąd niezwykle pomocne dla pracy menadżera, są wysokie umiejętności zapobiegania oraz rozwiązywania możliwych trudności w relacjach pomiędzy współpracownikami.
• Dlaczego warto poświęcać czas na rozwijanie dobrych, stosownych scenariuszy, które użyjemy w trudnej sytuacji?, a jeszcze tych sytuacji nie ma… Choćby z takiego powodu, że nawet jedna sytuacja skomplikowana lub trudna emocjonalnie w relacjach, potrafi radykalnie zmniejszyć zaangażowanie współpracowników. Dlatego, już dziś warto zwiększyć swoją wiedzę o przyczynach trudnych sytuacji, zwiększyć umiejętności dostrzegania ryzyk takich zdarzeń. Sygnały potencjalnych powodów ciężkich sytuacji, są najczęściej niewidoczne dla szefa zespołu w codziennych działaniach operacyjnych.
• Współcześnie Skuteczny menadżer, to nie jest już, tylko osoba z legitymacją kierownika, który nastawiony jest na realizację zadań, rozdziela i koordynuje wykonywanie poleceń. To nie jest również kierownik korzystający z dyrektywnych narzędzi. Teraźniejsze warunki pracy, promują osobę, która perfekcyjnie opanowała mechanizmy zjawisk interpersonalnych i efektywnie korzysta z mechanizmów perswazji.
• Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi regułami tworzenia skutecznych komunikatów w miejsce schematów przemocowych z pozycji silnej osobowości i władzy. To niezwykle skuteczny sposób wypracowywania warunków zaangażowanej współpracy w zespole, modyfikacji niepożądanych własnych zachowań i swoich współpracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy uczestników o narzędziach i technikach rozwiązywania trudnych sytuacji, porozumiewania się, wywierania wpływu, budowania trwałych relacji biznesowych. Rozwój umiejętności interpersonalnych.
• Korzyści dla uczestników:
- Zwiększenie umiejętności kontroli nad poziomem zaangażowania swojego zespołu.
- Wzmocnienie umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i zaufaniu.
- Zwiększenie umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na swoich współpracowników.
- Rozwój umiejętności funkcjonalnego rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole.
• Korzyści dla instytucji:
- Zwiększeniu efektywności i wydajności działań pracowników Instytucji.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizację projektów Instytucji.
- Zdecydowany wzrost u menadżerów kompetencji tworzenia zaangażowanych zespołów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wróg czy przyjaciel w zespole – Rywalizować czy Współpracować czyli efektywne metody osiągania postawionych celów przez członków zespołu.
• Rywalizacja vs Współpraca- definicje, dyskusja – wypracowanie wspólnych wniosków.
• Korzyści ze współpracy vs korzyści z rywalizacji przy realizacji zadań.
• Skuteczne sposoby tworzenia warunków współpracy w zespole jako efektywna droga do sukcesu.
• Trudny współpracownik czy osoba w trudnej sytuacji? Sposoby rozumienia czyiś niepożądanych zachowań.
2. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zespole?
• Mój zespół to grupa „ZOMBI”- czyli niemal wszyscy działają bez zaangażowania. Jak przywrócić postawy proaktywne?
• Jak przyjmować emocjonalny feedback od pracowników - pozytywny i negatywny, uzasadniony i nieuzasadniony.
• Zarządzanie swoimi emocjami w procesie informacji zwrotnej jako absolutny klucz do sukcesu, kształtowanie swojej samokontroli.
• Jak skutecznie dawać sobie radę z ocenami współpracowników-praktyczne ćwiczenia unikania porwań emocjonalnych „ co robimy na bardzo dużym wkurzeniu?...”
• Najlepsze reakcje szefa na postawę sarkastyczną, roszczeniową, poniżającą, wyniosłą, lekceważącą drugiej osoby.
• Opracowanie wzorców i technik rozwiązywania trudnych sytuacji, np. podczas rozmowy z pracownikiem roszczeniowym.
3. Silne argumenty zamiast argumentów siły, „mosty zamiast murów”
• Sztuka przekonywania vs manipulacja.
• Jak sobie radzić z manipulacją pracowników?
• Podstawowe techniki perswazji.
• Komunikowanie się z osobą z silnymi własnymi przekonaniami, swoim zdaniem na temat.
4. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

METODY - zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• Krótkie opisy teoretyczne.
• Ćwiczenia i dyskusję
• Dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego.
• Studium przypadku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla menadżerów każdego szczebla, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności motywowania, zwiększanie zaangażowania pracowników, zwiększyć poziom realizacji celów biznesowych przez swój zespół.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 maja 2024 r.