Zarządzanie zespołem w sektorze publicznym

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Warszawie, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

Ważne informacje o szkoleniu

Zarządzanie zespołem oznacza kierowanie grupą osób, której zadaniem jest osiągnięcie wspólnego, zaplanowanego celu. Proponowane przez nas dwudniowe szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia umiejętności sprawnego i skutecznego zarzadzania zespołem. Podczas zajęć w pierwszym dniu przeanalizujemy i przedstawimy modele zarządzania zespołem, omówimy sposoby komunikacji z zespołem oraz prawidłowy sposób organizacji przepływu informacji pomiędzy pracownikami. Drugie dnia pokażemy jak budować efektywność pracy własnej i zespołu, omówimy techniki motywacyjne oraz przeanalizujemy jak reagować na sytuacje kryzysowe i jak radzić sobie z nimi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem naszego szkolenia jest:

 • podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem,
 • poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi firmy,
 • doskonalenie technik skutecznej komunikacji,
 • doskonalenie technik motywacyjnych,
 • doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie,
 • podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • pozna metody i narzędzia skutecznego zarządzania zespołem,
 • będzie potrafił efektywnie komunikować się z zespołem,
 • będzie potrafił zastosować metody poprawiające współprace w zespole,
 • będzie potrafił stawiać cele przed zespołem i efektywnie respektować ich realizacje,
 • będzie potrafił zarządzać czasem własnym oraz zespołu,
 • będzie potrafił motywować członków zespołu,
 • będzie potrafił skutecznie delegować i egzekwować zadania,
 • będzie potrafił konstruktywnie rozwiązywać konflikty.
zwiń
rozwiń
Program

MODUŁ I
1. Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia.

• Specyfika pracy na zajmowanym stanowisku.
• Analiza aktualnych kompetencji (koło kompetencji).
• Test osobowości.
• Tabela wartości.
• Self-coaching (analiza własnych zasobów).
2. Zarządzanie zespołem.
• Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu kierowania. 
• Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina.
• Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
• Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana.
• Dysfunkcje pracy zespołu - sposoby ich zapobiegania według Patric Lencioni.
MODUŁ II
3. Skuteczna komunikacja interpersonalna.

• Sztuka porozumiewania się i język wpływu.
• Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości.
• Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji.
• Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów.
• Efektywność zespołu, a przepływ informacji.
DZIEŃ II – MODUŁ III
4. Motywowanie, wywieranie wpływu.

• Motywatory - analiza psychologiczna członka zespołu. 
• Piramida potrzeb.
• 3 x C ( indywidualny, zespołowy, firmowy).
• Narzędzia do zarządzania efektywnością członków zespołu.
• Wykorzystanie zarządzania poprzez wartości w motywacji.
• Podejście coachingowe w rozwoju, motywowaniu członka zespołu.
• Feedback - metodyka udzielania informacji zwrotnej pozytywnej – „UF”/negatywnej – „FUKO”.
5. Efektywność osobista i zespołowa.
• Zarządzanie sobą w czasie.
• Złodzieje czasu/diagnoza własnych złodziei czasu.
• Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków.
• Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej. 
• Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey.
• Priorytety zadań - Macierz Eisenhowera. 
• Skuteczność działań - Zasada Pareto 80/20.
• Organizacja pracy – Metoda David Allen - Getting Thing Done. 
• Asertywność.
• Delegowanie zadań.
6. Rozwiązywanie konfliktów.
• Koło konfliktu Christopher W. Moore.
7. Case Study.
• Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji, naczelnicy/kierownicy oraz osoby, które w najbliższym czasie mają objąć stanowisko kierownicze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesie. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Zajęcia odbędą się w V Hotel Varsaw**** ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa. 
Cena 1099 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 12 października cena wynosi 999 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Cena obejmuje:
Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Nocleg dodatkowo płatny w kwocie: 307,50zł/ os./noc pokój jednoosobowy.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 19 października 2021 r.