Zarządzanie zespołem, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Skarbników zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Cel sesji: Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem sobą w czasie, zarządzaniem stresem. Poznanie czynników ułatwiających i blokujących zarządzanie zespołem; przekazanie zestawu praktycznych metod skutecznego zarządzania sobą w czasie; poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania zespołem, czasem i stresem i podnoszenia efektywności zawodowej.
• Korzyści z udziału w sesji: Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące zarządzaniem zespołem, zarządzaniem sobą w czasie, zarządzaniem stresem. Będą lepiej zorganizowani i łatwiej będzie im motywować innych do organizowania swojego czasu pracy. Będą potrafili efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się informację zwrotną. Uczestnicy dowiedzą się, jak stres wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie jak styl życia: dieta, sen, odpoczynek i aktywność fizyczna ma wpływ na system nerwowy i reagowanie na sytuacje trudne. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Moduł 1. ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
Cel: Uświadomienie uczestnikom mechanizmów ułatwiających i blokujących komunikację w zespole.
• Nastawienie i stereotypy – „czy każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”.
• Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi.
• Poziomy konfliktów - rozwiązywanie konfliktów w zespołach:
- poziom informacji,
- poziom celów,
- poziom geograficzny,
- poziom wartości,
- poziom relacji.
• Aktywne, bierne, kosmetyczne czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
• Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości.
• „Jeśli dobrze Panią rozumiem…” dlaczego parafraza jest tak skutecznym narzędziem w budowaniu dobrych relacji.
• Siła pytań - jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi.
• Rodzaje pytań i zakres ich stosowania,
• Edyfikacja – pozytywne mówienie o innych kluczem do integracji zespołu i stworzenia atmosfery współpracy.
• Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole.
MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE SOBA W CZASIE WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI
Cel: Poznanie zasad zarządzania sobą w czasie we współpracy z innymi. Opracowanie skutecznych metod działania w celu zwiększenia efektywności zawodowej.
• Kluczowe zasady współpracy i ustalania zadań do wykonania z innymi.
• Czyje „małpy” nosisz na swoich plecach? Dlaczego warto być asertywnym?
• Jak się pozbyć przyTAKiwnia, która wywołuje prokrastynację?
• Matryca Eisenhowera – jak ją wykorzystać w nowej rzeczywistości i ustrzec się prokrastynacji?
• Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
• Metoda 5/3 i Reguła 60 : 40 – jak planować realistyczne plany?
• Metoda ALPEN - jak wykorzystać do robienia harmonogramu?
• Zasady wspomagające lepsze zarządzanie czasem w celu podniesienia efektywności pracy:
- ”zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”, „Reguła 5…4… 3… 2… 1”.
• Listy kontrolne – samokontrola i redukcja codziennego stresu.
• Świadome wykorzystanie Prawa PARKINSONA.
• Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, krzywa wydajności dobowej, przerwy, relaks i koncentracja, celebrowanie sukcesów.
Moduł 3. ZARZĄDZANIE STRESEM
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych; pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.
• Czym jest stres; rodzaje stresu – eustres, dystres.
• Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona.
• Przyczyny i następstwa chronicznego stresu.
• Objawy stresu – objawy dostrzegalne w zachowaniu.
• Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
• Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej – objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała.
• Psychologiczne przejawy reakcji stresowej – objawy dostrzegalne w zachowaniu.
• Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”.
• Następstwa chronicznego stresu – frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność.
• Sposoby zarządzania stresem.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziłam szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 16 sierpnia 2022 r.