• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o e-doręczeniach spowodowała istotne zmiany prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji, dlatego też by uporządkować wiedzę i utrwalić prawidłowy tok postępowania w stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym tematyki e- doręczeń w postępowaniach administracyjnych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Podczas zajęć w sposób szczegółowy omówimy kwestie e-doręczeń, w tym nowych obowiązków administracji publicznej w związku z ich stosowaniem, a także zmian w k.p.a. wynikających z w/w ustawy. Prowadząca wskaże jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne, wydawać decyzje, podzieli się swoimi spostrzeżeniami i praktyczną wiedzą, zawartymi w obszernych materiałach szkoleniowych.

Zajęcia poprowadzi praktyk, bardzo dobrze oceniany na szkoleniach za jasny i trafny przekaz, poparty licznymi przykładami ze swojego doświadczenia zawodowego, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad jst w zakresie spraw z ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zasad oraz obowiązków administracji publicznej, w tym gmin, wynikających ze stosowania przepisów o Kodeksie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, z uwzględnieniem zmian, spowodowanych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
  • Przedstawienie problematyki e-doręczeń oraz zmian dotyczących postępowania administracyjnego.
  • Poznanie nowych e-usług transakcyjnych.
  • Wskazanie właściwego przebiegu postępowań administracyjnych, liczenia terminów w postępowaniach.
  • Omówienie usług elektronicznych, w tym tych, które udostępniają dane z RDO i kopert elektronicznych.
  • Uzupełnienie informacji oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności, w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy.
  • Możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych: 
• E-doręczenia – kogo obejmują i od kiedy:
− komunikacja elektroniczna podmiotów publicznych z podmiotami publicznymi i pozostałymi;
− publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
− publiczna usługa hybrydowa.
• Nowe pojęcia:
− skrzynka doręczeń;
− administrator skrzynki doręczeń;
− adres do doręczeń elektronicznych;
− baza adresów elektronicznych.
2. Zmiany dotyczące postępowania administracyjnego:
• Nowa treść art. 14 k.p.a.
• Zmiana hierarchii doręczeń. 
• Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie doręczeń. 
• Pozostawienie podania bez rozpoznania – zmiany i nowa przesłanka. 
• Analiza zmian pozostałych przepisów.
3. Obowiązek meldunkowy wykonywany elektronicznie.
4. Udostępnianie danych elektronicznie.
5. Prowadzenie postępowań meldunkowych z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian.
6. Składanie wniosku o dowód elektronicznie.
7. Udostępnianie danych z RDO i Kopert elektronicznie.
8. Wydawanie decyzji z art. 32 i 52 ustawy o dowodach elektronicznych z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian.
9. Nowe e-usługi transakcyjne.
10. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 czerwca 2023 r.