Ewidencja ludności ze zmianami w 2022r. Meldowanie cudzoziemców po zmianach. Nadawanie numeru PESEL cudzoziemcom

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności z uwzględnieniem ostatnich zmian.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka meldowania cudzoziemców i nadawania im numeru PESEL niejednokrotnie budzi wiele niejasności i wątpliwości, w szczególności po wprowadzeniu przepisów covidowych i specustawy ukraińskiej – ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W celu weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym meldowania cudzoziemców w świetle nowych regulacji prawnych, obowiązujących po zmianach w 2022 r. z uwzględnieniem powyżej wskazanych regulacji. Podczas szkolenia ekspert - posiadający wieloletnie doświadczenie pracy w organie nadzorczym, wysoko oceniany podczas szkoleń z zakresu zadań zleconych jst nt. ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, przedstawi najczęstsze trudności i nieprawidłowości dotyczące tematyki tej materii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie w kompleksowy sposób problematyki ewidencji ludności po zmianach w 2022 r. z naciskiem na kwestie praktyczne, dotyczące procedur meldowania cudzoziemców.
  • Rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie spraw meldunkowych. Pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących meldunków, z  uwzględnieniem zmian, w szczególności w zakresie m.in. obowiązku meldunkowego, prawidłowego sposobu rejestracji danych cudzoziemców w rejestrach ludności, z uwzględnieniem uchodźców wojennych z Ukrainy, obywateli Wielkiej Brytanii czy przepisów covidowych.
  • Analiza dokumentów pobytowych wydawanych cudzoziemcom w Polsce, w państwach UE i strefy Schengen.
  • Poznanie aktualnego orzecznictwa.
  • Przedstawienie i omówienie najczęstszych nieprawidłowości i uchybień w zakresie meldowania cudzoziemców.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem, wymiany doświadczeń z  innymi uczestnikami.

 

zwiń
rozwiń
Program

I. Wykonywanie obowiązku meldunkowego czynnością materialno-techniczną i decyzją administracyjną ze zmianami wchodzącymi w życie w 2022 r.:
1. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich i cudzoziemców.
2. Realizacja obowiązku meldunkowego w formie czynności materialno-technicznej:

  • osobiście w urzędzie gminy,
  • elektronicznie,
  • przez pełnomocnika,

bezpośrednio w Rejestrze PESEL – e-usługą transakcyjną (bez udziału urzędników).
3. Realizacja obowiązku meldunkowego w formie decyzji administracyjnej.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych:
- zameldowanie decyzją administracyjną,
- wymeldowanie decyzją administracyjną,
- anulowanie zameldowania i wymeldowania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, kierownicy USC, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2022 r.