• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne stosowanie ustawy o dowodach osobistych po zmianach w 2021 oraz 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące wydawania i odbioru dowodów osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym praktycznych aspektów stosowania ustawy o dowodach osobistych po zmianach przepisów w 2021r. i 2022r. Prowadząca w szczegółowy i praktyczny sposób wskaże kwestie związane z procedurami dotyczącymi przyjęcia i odbioru wniosku o wydanie dowodu osobistego. Przeanalizuje wiele nietypowych i problemowych sytuacji, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy pracownicy komórek, wydających dowody osobiste i podpowie jak je rozwiązać. Przedstawi jak należy potwierdzić tożsamość wnioskodawcy, kiedy można odebrać dowód przez pełnomocnika, a kiedy z kodem PUK, a także jak postąpić z osobą ubezwłasnowolnioną. Ponadto omówi sytuacje, w których można wymienić dowód osobisty oraz przeanalizuje kwestie związane z jego unieważnieniem. Zajęcia poprowadzi praktyk, wysoko oceniany na szkoleniach, z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad i obowiązków gmin, wynikających ze stosowania przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych po zmianach przepisów.
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej istotnych zmian w zakresie dowodów osobistych, w tym także rozporządzeń wykonawczych do ustaw, w szczególności w zakresie RDO, w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego czy zasad jego wydawania.
 • Wskazanie procedur postępowania w problematycznych sytuacjach tj. uszkodzenia/utraty dowodu osobistego, kradzieży tożsamości, wymogów dotyczących fotografii i składania podpisu.
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie dowodów osobistych po licznych zmianach przepisów z 2021r. i 2022r. w tym zmian w zakresie drugiej cechy biometrycznej, dostępu do danych biometrycznych, właściwego ich przechowywania.
 • Przedstawienie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań, podpowiedzi jak sobie poradzić z kwestiami problemowymi dotyczącymi interpretacji przepisów i wykonywania zadań, związanych z wydawaniem dowodów osobistych (w tym zadań stacji mobilnych) czy zaświadczeń i udostępnianiem danych z RDO, kopert dowodowych.
 • Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności, w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie problematyki szkolenia.
 • Przybliżenie problematycznych aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskanie dostępu do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków w zakresie wydawania dowodów osobistych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Odciski palców w dowodzie osobistym.
2. Podpisy wnioskodawcy i posiadacza w dowodzie osobistym i na wniosku.
3. Zmiany terminów ważności dowodów osobistych.
4. Miejsce urodzenia – zapis nazwy miejsca urodzenia w  dowodzie osobistym oraz zmiana nazwy miejsca urodzenia a obowiązek wymiany dowodu osobistego.
5. Procedura przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 • sposoby wnioskowania o dowód osobisty,
 • obecność posiadacza,
 • wnioskodawca,
 • potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego,
 • potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy,
 • wymogi dotyczące fotografii,
 • załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6. Procedura odbioru dowodu osobistego:

 • obecność posiadacza,
 • odbiór dowodu przez pełnomocnika,
 • odbiór dowodu przez posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
 • odbiór koperty z kodem PUK,
 • potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty.

7. Zadania stacji mobilnych.
8. Przesłanki wymiany dowodu osobistego.
9. Ubezwłasnowolnienie a ważność dowodu osobistego.
10. Organ unieważniający dowód osobisty i moment jego unieważnienia.
11. Procedury zgłoszenia:

 • uszkodzenia/utraty dowodu osobistego,
 • zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów,
 • kradzieży tożsamości,
 • obieg dokumentów w ww. przypadkach.

12. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie art. 32 i 52 ustawy o dowodach osobistych.
13. Zmiana zakresu danych gromadzonych w RDO i zmiana zasad ich udostępniania:

 • zasady udostępniania danych z RDO.
 • zasady udostępniania danych z kopert dowodowych.

14. Dostęp do danych biometrycznych oraz zasady ich przechowywania i udostępniania.
15. Wymiana danych między rejestrami - nowe podmioty mające dostęp do RDO.
16. Dokumenty gromadzone w kopertach dowodowych.
17. Wymiana doświadczeń, dyskusja, omówienie kwestii problemowych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 sierpnia 2022 r.