• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne stosowanie ustawy o dowodach osobistych po zmianach w 2022 r.

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące wydawania i odbioru dowodów osobistych w świetle ostatnich zmian przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym praktycznych aspektów stosowania ustawy o dowodach osobistych po zmianach przepisów w 2022 r., w tym po zmianie specustawy ukraińskiej. Prowadząca w szczegółowy i praktyczny sposób wskaże kwestie związane z procedurami dotyczącymi przyjęcia i odbioru wniosku o wydanie dowodu osobistego, procedury postępowania w problematycznych sytuacjach tj. uszkodzenie/utrata dowodu osobistego, kradzież tożsamości. Przeanalizuje wiele nietypowych i problemowych sytuacji, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy pracownicy komórek, wydających dowody osobiste oraz podpowie, jak je rozwiązać. Przedstawi, w jaki sposób należy potwierdzić tożsamość wnioskodawcy, kiedy można odebrać dowód przez pełnomocnika, a kiedy z kodem PUK, a także jak postąpić z osobą ubezwłasnowolnioną. Zajęcia poprowadzi praktyk, wysoko oceniany na szkoleniach, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad i obowiązków gmin, wynikających ze stosowania przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych po zmianach w 2022 r., także z zakresu rejestracji uchodźców z Ukrainy po zmianie specustawy.
 • Wskazanie sytuacji, w których można wymienić dowód osobisty. Analiza kwestii związanych z jego unieważnieniem.
 • Omówienie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań, zdobycie cennych wskazówek dotyczących właściwego postępowania z problemami z zakresu interpretacji przepisów i wykonywania zadań, związanych z wydawaniem i odbiorem dowodów osobistych (w tym zadań stacji mobilnych),  zaświadczeniami, a także z udostępnianiem danych z RDO, czy kopert dowodowych.
 • Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących stosowania przepisów o dowodach osobistych w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości.
 • Przedstawienie problemów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskanie dostępu do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków w zakresie wydawania dowodów osobistych.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak potwierdzić tożsamość i obywatelstwo posiadacza dowodu osobistego?
 • Jak postąpić w przypadku zgłoszenia utraty/ kradzieży dowodu? Utraty tożsamości?
 • Jakie są wymogi odnośnie fotografii i podpisu?
 • Jakie zadania mają stacje mobline? Kto może z nich skorzystać?
 • Kto może unieważnić dowód osobisty?
 • Jak prawidłowo udostępniać dane z RDO i z kopert dowodowych?
 • Jakie są procedury dotyczące odbioru dowodu osobistego? Kiedy dowód może odebrać pełnomocnik?
 • Kto ma dostęp do RDO? Kto ma dostęp do danych biometrycznych?
 • Jak wpływają e-usługi transakcyjne na problematykę dowodów osobistych?
 • Jakie zmiany w rejestracji uchodźców spowodowała nowelizacja specustawy ukraińskiej?
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Odciski palców w dowodzie osobistym.
2. Podpisy wnioskodawcy i posiadacza w dowodzie osobistym i na wniosku.
3. Zmiany terminów ważności dowodów osobistych.
4. Miejsce urodzenia
– zapis nazwy miejsca urodzenie w  dowodzie osobistym oraz zmiana nazwy miejsca urodzenia a obowiązek wymiany dowodu osobistego.
5. Procedura przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 • sposoby wnioskowania o dowód osobisty,
 • obecność posiadacza,
 • wnioskodawca,
 • potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego,
 • potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy,
 • wymogi dotyczące fotografii,
 • załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6. Procedura odbioru dowodu osobistego:

 • obecność posiadacza,
 • odbiór dowodu przez pełnomocnika,
 • odbiór dowodu przez posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
 • odbiór koperty z kodem PUK,
 • potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty.

7. Zadania stacji mobilnych.
8. Przesłanki wymiany dowodu osobistego.
9. Ubezwłasnowolnienie a ważność dowodu osobistego.
10. Organ unieważniający dowód osobisty i moment jego unieważnienia.
11. Procedury zgłoszenia:

 • uszkodzenia/utraty dowodu osobistego,
 • zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów,
 • kradzieży tożsamości,
 • obieg dokumentów w w/w przypadkach.


 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 stycznia 2023 r.