Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce. Wydawanie dokumentów z RSC. Transkrypcja. Rejestracja zdarzeń

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najczęściej pojawiające się problemy związane z rejestracją stanu cywilnego, a w szczególności z postępowaniem z aktami stanu cywilnego, czy wydawaniem dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i innych ustaw. Omówione zostaną aspekty związane z wydawaniem dokumentów, transkrypcją czy rejestracją zdarzeń. Program szkolenia został tak skonstruowany, aby podczas przedstawiania zagadnień położyć nacisk na kwestie praktyczne, dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości, pojawiające się w bieżącej pracy lub w przypadku kontroli. Zajęcia poprowadzi trener- praktyk, kierownik USC z wieloletnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej prawidłowego stosowania przez kierowników i pracowników USC przepisów ustaw regulujących problematykę rejestracji stanu cywilnego, w szczególności Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych ustaw.
  • Omówienie problematyki odmowy dokonania czynności przez kierownika USC.
  • Wskazanie, w jakich sytuacjach można odmówić dokonywania czynności (np. uznania ojcostwa, zawarcia małżeństwa), omówienie kwestii braków formalnych i ich uzupełnienia.
  • Przedstawienie kiedy i jak należy dokonać sprostowania, uzupełnienia czy unieważnienia aktu stanu cywilnego.
  • Poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
  • Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wydawanie dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego.
2. Odmowa dokonania czynności przez kierownika USC:

  • odmowa czynności na podstawie Prasc,
  • odmowa czynności na podstawie innych ustaw.

3. Prostowanie, uzupełnienie oraz unieważnienie aktu stanu cywilnego:

  • procedura sądowa,
  • procedura administracyjna.

4. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego (art. 104).
5. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które nie zostały zarejestrowane za granicą (art. 99).
6. Dyskusja, odpowiedzi na kwestie problemowe.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC, pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 r. związany z samorządem, obecnie jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od 2016 r. wiceprezes Zarządu Głównego SUSC RP. Prowadzi szkolenia z zakresu PASC, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.