Projektowane zmiany ustawy o dowodach osobistych. Udostępnianie danych oraz wydawanie zaświadczeń z RDO. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia prowadząca przedstawi Państwu planowane zmiany przepisów po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się dotyczące dowodów osobistych, udostępniania danych z dowodów osobistych oraz wydania zaświadczeń z RDO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zasad i obowiązków gmin, wynikających ze stosowania przepisów dotyczących wydawania dowodów osobistych z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie i które są planowane w celu dostosowania polskich przepisów do unijnego rozporządzenia w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych.
  • Wskazanie dobrych praktyk z zakresu udostępniania danych z RDO, udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wydawania zaświadczeń.
  • Wskazanie najczęstszych nieprawidłowości i kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów zarówno w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
  • Przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem- praktykiem problemów i niejasności dotyczących tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany ustawy o dowodach osobistych:

  • dostosowanie przepisów ustawy o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się;
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 20 lipca 2021 r.