• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2024 roku – obowiązki Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestracja i kwalifikacja wojskowa istotna z punktu widzenia działań pracowników USC i wydziałów ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, dzięki któremu uczestnicy będą mogli rozwiązać problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w świetle obowiązujących przepisów. Na szkoleniu zostaną omówione i przedstawione m.in.: terminy, obowiązki oraz sposoby realizacji zadań, ciążące na wójtach, burmistrzach czy prezydentach w zakresie omawianego tematu. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwości wymiany doświadczeń, czy konsultacji ekspertem- praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki zajęciom uczestnik:

  • zdobędzie aktualną wiedzę z zakresu zadań i obowiązków, nałożonych na organy jst ustawą o obronie Ojczyzny, w tym sposobu organizacji i przebiegu procesów rejestracji i kwalifikacji wojskowej zgodnie z nowymi przepisami prawa,
  • uzyska informacje o trybie prowadzenia rejestracji oraz zakresie danych, niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji i kwalifikacji,
  • zapozna się z aktualnie obowiązującymi wzorami dokumentów, prowadzonych w ramach rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
  • uzyska informacje o aktualnie obowiązujących aktach prawnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja obowiązków Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej:
a. Podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
b. Sporządzanie i prowadzenie rejestru, definicje, tryb prowadzenia rejestracji, dane niezbędne do rejestracji.
c. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji.
d. Wzory dokumentów.
2. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
3. Realizacja w/w obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej:

a. Podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej.
b. Monitorowanie aktualności rejestru.
c. Sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji.
d. Prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP.
e. Wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej, grzywna w celu przymuszenia, przymusowe doprowadzenie, obowiązek osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
f. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej.
g. Wzory dokumentów.
4. Terminy realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową.
5. Dyskusja, konsultacje z trenerem.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ustawy o obronie Ojczyzny, w tym przeprowadzania rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w szczególności - pracownicy wydziałów/biur ewidencji ludności, spraw obywatelskich, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w urzędzie wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, czy k.p.a.). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst dotyczące spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej wykłady są wysoko oceniane przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 grudnia 2023 r.