• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2024 roku – obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 29 grudnia br. cena szkolenia to 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestracja i kwalifikacja wojskowa istotna z punktu widzenia działań pracowników USC i wydziałów ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które pozwoli uczestnikom rozwiązać wszelkie wątpliwości i niejasności związane z procedurami rejestracji i kwalifikacji wojskowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie szkolenia poruszymy kwestie dotyczące terminów, obowiązków oraz metod realizacji zadań, które spoczywają na wójtach, burmistrzach i prezydentach miast w kontekście omawianego tematu. Podczas spotkania będzie okazja do wymiany doświadczeń oraz skonsultowania się z ekspertem praktykiem, który posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki zajęciom:

  • zdobędziesz aktualną wiedzę z zakresu zadań i obowiązków, nałożonych na organy jst ustawą o obronie Ojczyzny, w tym poznasz sposób organizacji i przebieg procesów związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową zgodnie z nowymi przepisami prawa,
  • uzyskasz informacje o trybie prowadzenia rejestracji oraz zakresie danych, niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji i kwalifikacji,
  • zapoznasz się z aktualnie obowiązującymi wzorami dokumentów, prowadzonych w ramach rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
  • uzyskasz informacje o aktualnie obowiązujących aktach prawnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja obowiązków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej:
a. Podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
b. Sporządzanie i prowadzenie rejestru, definicje, tryb prowadzenia rejestracji, dane niezbędne do rejestracji.
c. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji.
d. Wzory dokumentów.
2. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
3. Realizacja w/w obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej:

a. Podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej.
b. Monitorowanie aktualności rejestru.
c. Sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji.
d. Prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP.
e. Wzywanie osób, podlegających kwalifikacji wojskowej, grzywna w celu przymuszenia, przymusowe doprowadzenie, obowiązek osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
f. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej.
g. Wzory dokumentów.
4. Terminy realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową.
5. Dyskusja, konsultacje z trenerem.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu ustawy o obronie Ojczyzny, w tym przeprowadzania rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w szczególności pracownicy wydziałów/biur ewidencji ludności, spraw obywatelskich, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w urzędzie wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, czy k.p.a.). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst dotyczące spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej zajęcia są wysoko oceniane przez uczestników szkoleń.  

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 29 grudnia br. cena szkolenia to 409 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 stycznia 2024 r.