• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 7 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najczęściej pojawiające się problemy związane z rejestracją stanu cywilnego, a w szczególności z postępowaniem z aktami stanu cywilnego, czy wydawaniem dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy praktyczne zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym m. in. kwestie zmiany imion i nazwisk, po nowelizacji przepisów k.p.a. 

Tematyka zajęć będzie uwzględniała zmiany przepisów oraz najnowsze orzecznictwo. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, szczegółowo przeanalizuje zagadnienia związane z kwestią zmiany imion i nazwisk czy migracją aktów.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, wzbogacone zostaną wybranymi orzeczeniami, kazusami i przykładami pochodzącymi z wieloletniej pracy eksperta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów w zakresie zmiany imion i nazwisk, migracji aktów czy zmian w aktach stanu cywilnego.
 • Omówienie wybranych problemów związanych z bieżącą pracą w urzędach stanu cywilnego.
 • Przegląd wybranego orzecznictwa dotyczącego problematyki szkolenia.
 • Możliwość konsultacji, podczas zajęć, kwestii problemowych z doświadczonym ekspertem, praktykiem.
 • Wskazanie:
 • Przykładów postępowania w przypadku zmiany imienia i nazwiska, w tym także małoletniego.
 • Jak aktualizować PESEL po wydawaniu decyzji o ZiN?
 • Jak przenosić akty do rejestru stanu cywilnego?
 • Jak poprawnie sporządzić i uzupełnić asc?
 • Jak dołączać wzmianki i przypiski?
 • Jak wydawać odpisy?
 • Czym jest interes prawny?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana imion i nazwisk w oparciu o przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz uznawanie orzeczeń o zmianie imienia i nazwiska dokonanych przez obywatela polskiego za granicą, z uwzględnieniem ostatnich zmian k.p.a. oraz najnowszych orzeczeń sądowych:

 • strona w postępowaniu o zmianę imienia i nazwiska;
 • „ważne powody” w kontekście zmiany imienia/nazwiska na przykładzie wybranego orzecznictwa;
 • wyrażenie zgody przez drugiego rodzica na zmianę imienia/nazwiska małoletniego dziecka oraz dziecka, które ukończyło 13 lat;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • wykonalność, a ostateczność decyzji o zmianie imienia i nazwiska;
 • odwołanie od decyzji o ZIN, samokontrola organu I instancji, cofnięcie odwołania;
 • automatyczne uznawanie orzeczeń o zmianie imienia i nazwiska wydanych po 1 lipca 2009 r. i dokonanych przez obywatela polskiego za granicą w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego;
 • zmiana imienia/nazwiska – „sprawa cywilna”;
 • dołączenie wzmianki dodatkowej o zmianie imienia i nazwiska do aktu stanu cywilnego w rejestrze BUSC; 
 • aktualizacja rejestru PESEL.

2. Migracje aktów:

 • przenoszenie aktów do rejestru stanu cywilnego;
 • dołączanie wzmianek dodatkowych i przypisków;
 • umieszczanie informacji w adnotacjach.

3. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:

 • wydawanie odpisów i zaświadczeń, w tym zaświadczeń o stanie cywilnym, forma odmowy;
 • pojęcie interesu prawnego w świetle najnowszych orzeczeń sądowych.

4. Zmiany w aktach stanu cywilnego:

 • sprostowanie aktu stanu cywilnego;
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
 • omówienie wybranych orzeczeń sądów w zakresie zamian w aktach stanu cywilnego;
 • sprostowanie i uzupełnienie aktów przekazanych do Archiwum Państwowego.

5. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w jednym z dużych miast. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  do 18 marca 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.