Stosowanie KPA w sprawach z zakresu ustawy o ewidencji ludności

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest postępowanie administracyjne w obszarze dotyczącym ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Na spotkaniu, które Państwu proponujemy, ekspert przedstawi i wyjaśni projektowane zmiany dotyczące spraw z zakresu ewidencji ludności. Omówione zostaną także pojawiające się trudności dotyczące stosowania ustawy oraz przedstawione i wyjaśnione nietypowe, problematyczne sytuacje, pojawiające się w bieżącej pracy. Udział w szkoleniu pozwoli również na usystematyzowanie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego. Dodatkowo, uczestnikom spotkania udostępnimy niezbędne wzory pism i dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Pogłębienie wiedzy w zakresie obowiązujących zasad prowadzenia postępowań administracyjnych.
  • Zapoznanie się z problemami, pojawiającymi się w związku z prowadzonym postępowaniem i ich możliwymi rozwiązaniami, a także trudnościami dotyczącymi wydawania decyzji, które mogę wystąpić na skutek COVID.
  • Przedstawienie i omówienie aktualnego orzecznictwa.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Stosowanie Kpa w sprawach z zakresu ustawy o ewidencji ludności.
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
3. Właściwość organów w zakresie:
a. nadawania nr PESEL,
b. wykonywania obowiązku meldunkowego obywateli polskich,
c. wykonywania obowiązku meldunkowego cudzoziemców,
d. wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
e. udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Szkoląca posiada kilkuletnią praktykę w kancelarii prawnej oraz jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa).

Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Trener, którego wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 28 maja 2021 r.