• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura transkrypcji oraz rejestracja asc na podstawie wybranych ustawodawstw zagranicznych, w tym dokumentów z Ukrainy

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie zarządzać procesem transkrypcji i rejestracji aktów stanu cywilnego pochodzących z Ukrainy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka transkrypcji aktu stanu cywilnego, jak i rejestracji zdarzeń, niejednokrotnie sprawia kierownikom i pracownikom USC wiele problemów, także w przypadku kontroli. Program proponowanych zajęć został skonstruowany w ten sposób, by położyć szczególny nacisk na kwestie praktyczne, dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości z zakresu ich stosowania. Szkolenie poprowadzi trenerka- praktyk, wieloletni zastępca kierownika USC, wysoko oceniana za formę przekazywania treści oraz dzielenie się licznymi przykładami, pochodzącymi ze swojego doświadczenia zawodowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym procedury transkrypcji oraz innych szczególnych form rejestracji asc na podstawie wybranych ustawodawstw zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów z Ukrainy.
 • Ugruntowanie wiedzy z transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego i rejestracji zdarzeń.
 • Poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów oraz nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
 • Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów, możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Transkrypcja, jako czynność materialno-techniczna.
 2. Charakter prawny zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, będącego podstawą dokonania czynności transkrypcji.
 3. Wskazanie okoliczności, w jakich dokumenty z Ukrainy będą podlegały transkrypcji lub odtworzeniu.
 4. Zasady wpisywania imienia i nazwiska w procedurze transkrypcji asc.
 5. Dostosowanie pisowni danych do reguł pisowni polskiej.
 6. Obligatoryjność transkrypcji oraz przesłanki odmowy dokonania transkrypcji.
 7. Analiza wybranego orzecznictwa z zakresu transkrypcji asc.
 8. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Kierownika USC. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ekspert w zakresie zmiany imion i nazwisk, uznawania orzeczeń zagranicznych oraz przepisów regulujących realizację zadań przez USC.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 maja 2024 r.