• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Transkrypcja aktu stanu cywilnego i rejestracja zdarzeń

online
Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka transkrypcji aktu stanu cywilnego, jak i rejestracji zdarzeń, niejednokrotnie przysparza kierownikom i pracownikom USC wiele problemów, także w przypadku kontroli. Program szkolenia został skonstruowany w ten sposób, by położyć nacisk, podczas przedstawiania zagadnień na kwestie praktyczne dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości z zakresu ich stosowania. Zostaną omówione także uznawane orzeczenia zagraniczne. Zajęcia poprowadzi trener- praktyk, kierownik USC z wieloletnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • ugruntowanie wiedzy z transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego i rejestracji zdarzeń;
 • wskazanie zmian w projekcie ustawy Pasc;
 • poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów oraz nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli;
 • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami.

Istnieje możliwość wcześniejszego przesyłania pytań do trenera, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź na szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego (art. 104).
 2. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które nie zostały zarejestrowane za granicą (art. 99).
 3. Uznawanie orzeczeń zagranicznych:
 • na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,
 • na podstawie Rozporządzenia „Bruksela II a”,
 • na podstawie umów dwustronnych.
 1.  Dokumenty standardowe UE wydawane przez kierownika USC.
 2. Komunikacja w Urzędzie Stanu Cywilnego z wykorzystaniem „języka prostego”:
 • w mowie,
 • w pismach – wzory dokumentów.
 1. Projekty zmian w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy USC

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2008 r. związany z samorządem, obecnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od  27 kwietnia 2022 r. jest Prezesem Zarządu Głównego SUSC RP. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Forum Urzędów Stanu Cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.frdl.szczecin.pl do 6 października 2022 r.