Transkrypcja aktu stanu cywilnego i rejestracja zdarzeń - z art. 99 PASC

Zapraszamy na istotne punktu widzenia USC szkolenie dotyczące transkrypcji aktów stanu cywilnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka transkrypcji aktu stanu cywilnego, jak i rejestracja zdarzeń niejednokrotnie przysparzają kierownikom i pracownikom USC wiele problemów, także w przypadku kontroli. Program szkolenia został skonstruowany w ten sposób, by położyć nacisk, podczas przedstawiania zagadnień, na kwestie praktyczne dotyczące stosowania przepisów oraz rozwiać najczęstsze wątpliwości. Zostaną omówione także uznawane orzeczenia zagraniczne. Zajęcia poprowadzi trener- praktyk, kierownik USC z wieloletnim doświadczeniem.

Istnieje możliwość wcześniejszego przesyłania pytań do trenera, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź na szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • ugruntowanie wiedzy z transkrypcji zagranicznego asc i rejestracji zdarzeń;
 • poprawa jakości stosowania przepisów, uniknięcie błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli;
 • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami;
zwiń
rozwiń
Program
 1. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego - art. 104.
 2. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które nie zostały zarejestrowane za granicą - art. 99.
 3. Uznawanie orzeczeń zagranicznych:
 • na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,
 • na podstawie Rozporządzenia „Bruksela II a”,
 • na podstawie umów dwustronnych.
 1. Komunikacja w Urzędzie Stanu Cywilnego z wykorzystaniem „języka prostego”:
 • w mowie,
 • w pismach – wzory dokumentów.
 1. Kwestie problemowe, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2008 r. związany z samorządem, obecnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od 2 marca 2016 r. –jest wiceprezesem Zarządu Głównego SUSC RP. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Forum Urzędów Stanu Cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 20 maja 2021 r.