Wykorzystanie aplikacji Źródło w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach stacjonarnych podczas których, omówione zostaną m.in. planowane na rok 2022 zmiany w Bazie Usług Stanu Cywilnego dotyczące wprowadzenia elektronicznej karty urodzenia i elektronicznej karty zgonu, zasady e-rejestracji EKU i EKZ. Chcielibyśmy, aby zajęcia miały charakter wykładowo-warsztatowy. Dlatego zachęcamy uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu. Uczestnicy będą omawiać konkretne przypadki migracji aktów przygotowanych przez wykładowcę w zależności od możliwości technicznych platformy szkoleniowej Źródło. Dzięki temu poszerzą zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktycznego wykorzystania modułu BUSC.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy na temat praktycznego wykorzystania modułu BUSC i PESEL. 
• Przygotowanie urzędów i urzędników do zmian związanych z przenoszeniem ciężaru pracy urzędnika z bezpośredniej obsługi interesantów na e-usługi.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie planowanej nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i wynikające z niej zmiany w Bazie Usług Stanu Cywilnego dotyczące wprowadzenia elektronicznej karty urodzenia i elektronicznej karty zgonu. Proces rejestracji i wydawanie dokumentów.
2. Omówienie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 wejście w życie 05.10.2021 r.
3. Omówienie problemów dotyczących migracji aktów sporządzonych w księgach s.c. ze szczególnym uwzględnieniem migracji dołączonych do nich wzmianek.
4. Analiza kształtowania się nazwisk w okresie świeckiej rejestracji stanu cywilnego i przed 1946 r.
5. Wyjaśnienia dotyczące usuwania niezgodności w PESELu.
6. Relacja ze współpracy z KPRM-Departament Rejestrów Państwowych i Centralnym Ośrodkiem Informatyki dotyczącej dalszego rozwoju BUSC-a.
7. Wyjaśnienie wątpliwości i problemów technicznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

kierownicy i pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z-ca Kier. USC m.st. Warszawy 25 lat pracy w USC m.st. Warszawy . Członek grupy roboczej przy KPRM Departament Rejestrów Państwowych ds. modułu BUSC współpracujący z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Prowadzi zajęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - na studiach podyplomowych w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego z zakresu informatyki, a także szkolenia z tematyki praktycznego korzystania ze Źródła dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 15 listopada 2021 r.