Zasady udostępniania danych z rejestrów ludności – RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych po zmianach przepisów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zasad udostępniania danych z Rejestru Ludności, Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych czy Kopert Dowodowych po zmianach przepisów. Prowadząca w sposób szczegółowy omówi kwestie związane z trybem udostępniania danych podmiotom publicznym i innym, liczenia limitu 300, wskazaniu interesu prawnego, interesu praktycznego, sytuacji, kiedy udostępniamy dane w celu badawczym. Ponadto przedstawi treść wniosku oraz kwestie opłat. Szkolenie pozwoli zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej istotnych zmian w zakresie dowodów osobistych, w tym także rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Przedstawienie nowych regulacji prawnych w kontekście udostępniania danych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków.
 • Poznanie zasad i obowiązków gmin, wynikających ze stosowania przepisów dotyczących udostępniania danych z Rejestru Ludności, Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych po zmianach przepisów.
 • Wskazanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym WSA i NSA z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Udostępnianie danych - zagadnienia ogólne:

 • tryby udostępniania danych,
 • podmioty publiczne i pozostałe podmioty,
 • treść wniosku o udostępnienie danych, forma udostępnienia danych,
 • pojęcie interesu prawnego i sposoby wykazywania interesu prawnego,
 • przykłady interesu prawnego, pojęcie interesu faktycznego,
 • udostępnienie danych w celach badawczych,
 • odmowa udostępnienia danych,
 • opłata za udostępnienie danych.

2. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców:

 • udostępnianie danych z RM podmiotom publicznym oraz podmiotom pozostałym,
 • liczenie limitu 300.

3. Udostępnianie danych z Rejestru PESEL:

 • udostępnianie danych z Rejestru PESEL podmiotom publicznym oraz podmiotom pozostałym,
 • liczenie limitu 300.

4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i z kopert dowodowych.
5. Orzecznictwo WSA i NSA.
6. Problemy, pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.