• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestrów ludności – RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych - po zmianach w 2022 i planowanych zmianach w 2023 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności. Szkolenie dedykowane jest dla pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin oraz kierowników i Pracowników USC.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestrów ludności po zmianach w 2021, 2022 i planowanych w 2023 r. Podczas zajęć w sposób szczegółowy omówimy kwestie związane z trybem udostępniania danych podmiotom publicznym, w tym własnym jednostkom organizacyjnym, np. szkołom, OPS-om, a także podmiotom prywatnym. Przeanalizujemy, pod kątem praktycznym, problemy dotyczące liczenia limitu 300, wskazania interesu prawnego, interesu praktycznego, sytuacji, kiedy udostępniamy dane w celu badawczym czy genealogicznym. Prowadząca przedstawi wiele nietypowych i problemowych sytuacji, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy pracownicy komórek, wydający zaświadczenia oraz udostępniający dane z rejestrów ludności, podzieli się swoimi spostrzeżeniami i praktyczną wiedzą, zawartymi w obszernych materiałach szkoleniowych, podpowie jak rozwiązać sytuacje trudne.

Zajęcia poprowadzi praktyk, bardzo dobrze oceniany na szkoleniach za jasny i trafny przekaz, poparty licznymi przykładami ze swojego doświadczenia zawodowego, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad jst w zakresie spraw z ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie, weryfikacja i poszerzenia posiadanej wiedzy z praktyki stosowania przepisów w zakresie wydawania zaświadczeń oraz udostępniania danych z rejestrów ludności.
 • Poznanie zasad oraz obowiązków gmin, wynikających ze stosowania przepisów dotyczących udostępniania danych z Rejestru Ludności, Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz omówienie kwestii wydawania zaświadczeń po zmianach przepisów z 2021 r., 2022 r. i planowanych zmian w 2023 r.
 • Uzupełnienie wiedzy z zakresu właściwego udostępniania danych z RM, RDO, kopert dowodowych. Wskazanie praktycznych przykładów postępowania, problemów i najczęstszych nieprawidłowości, wraz z możliwościami ich rozwiązań.
 • Przedstawienie usług elektronicznych, które mają na celu ułatwienie dostępu do swoich danych osobom, których dane są przetwarzane m. in. w rejestrze PESEL oraz w RDO.
 • Analiza praktycznych przykładów – treści wniosków, uzyskanie podpowiedzi jak sobie poradzić z kwestiami problemowymi dotyczącymi interpretacji przepisów i wykonywania zadań, związanych z wydawaniem zaświadczeń i udostępnianiem danych z rejestrów ludności – RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych.
 • Wskazanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym WSA i NSA z zakresu tematyki szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady wydawania zaświadczeń z Rejestru PESEL i z Rejestru Mieszkańców, czyli w trybie art. 45 ust. 2 i 2a ustawy o ewidencji ludności oraz z Rejestru Dowodów Osobistych – czyli w trybie art. 63 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych. Wydawanie zaświadczeń w trybie art. 217 k.p.a.:

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • warunki wydania zaświadczenia,
 • odmowa wydania zaświadczenia,
 • opłaty,
 • poświadczanie formularzy dwujęzycznych,
 • dowód życia – zasady wydawania.

2. Udostępnianie danych z RM, Rejestru PESEL, z RDO - zagadnienia ogólne:

 • tryby udostępniania danych,
 • podmioty publiczne i pozostałe podmioty,
 • treść wniosku o udostępnienie danych,
 • forma udostępnienia danych,
 • pojęcie interesu prawnego i sposoby wykazywania interesu prawnego,
 • przykłady interesu prawnego,
 • pojęcie interesu faktycznego,
 • udostępnienie danych w celach badawczych,
 • odmowa udostępnienia danych,
 • opłata za udostępnienie danych i zasady jej zwrotu.

3. Udostępnianie danych z RM i z Rejestru PESEL:

 • udostępnianie danych z RM podmiotom publicznym oraz podmiotom pozostałym,
 • decyzje teletransmisyjne,
 • liczenie limitu 300.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lutego 2023 r.