Zmiany przepisów z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC od 5 października 2021 r. wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych. Prowadzenie postępowań

Miejsce
Internet
Termin
01 października 2021
Czas trwania
09:00 - 14:00
Cena
299 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Od 5 października wejdą w życie istotne zmiany dotyczące stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzeń wykonawczych wynikające z ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu uzyskacie Państwo wiedzę o zaktualizowanych przepisów ustawy o dowodach osobistych i jej rozporządzeń wykonawczych, co pozwoli wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy jak i w przypadku kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy w zakresie zmienionych przepisów w ustawie o dowodach osobistych, ewidencji ludności, Pasc, imienia i nazwiska, które wejdą w życie od 5 października 2021r.
 • Podniesienie kompetencji niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
 • Uzupełnienie informacji oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych, w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy.
 • Wskazanie przebiegu postępowań administracyjnych, liczenie terminów w postępowaniach, omówienie problematyki postępowań także w czasie epidemii.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany ustaw, wynikające z ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych: 
najważniejsze regulacje ustawy o doręczeniach elektronicznych:

 • cele szczegółowe ustawy;
 • komunikacja elektroniczna podmiotów publicznych z podmiotami publicznymi i pozostałymi: publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa;
 • nowe pojęcia: skrzynka doręczeń, administrator skrzynki doręczeń, adres do doręczeń elektronicznych, baza adresów elektronicznych;
 • zmiana ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • zmiana ustawy o ewidencji ludności; zmiana ustawy o dowodach osobistych;
 • zmiana ustawy prawo o aktach stanu cywilnego; zmiana ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

2. Projekty ustaw obejmujące Pasc, ewidencję ludności i dowody osobiste – e-dowód 2.0:

 • dokumentach paszportowych;
 • zmianie ustawy Kro (rozwody administracyjne);
 • zmianie ustawy Pasc (umożliwienie organom gminy wglądu do RSC);
 • rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (zobowiązanie ZUS i KRUS aby same pobierały odpisy do świadczenia „mama 4+”).

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w czasie epidemii, w tym w szczególności:

 • sposób obliczania terminów;
 • doręczenia w czasie epidemii;
 • przywrócenie biegu terminu w czasie pandemii;
 • czynności dowodowe - zapoznanie z aktami, przesłuchanie świadków, oględziny;
 • wyznaczenie innego organu;
 • ograniczenie obsługi klienta i reżim sanitarny w urzędzie – zasady.

4. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
Ewa Jopkiewicz