• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Łodzi, która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje procedurę dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których omówimy proces dokumentowania postępowania od pierwszego momentu – przygotowania ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji zamówienia przez komunikację z wykonawcami, otwarcia ofert i procedurę wyjaśnień do momentu ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy o realizację zamówienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przygotowywania dokumentów i pism związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie ściśle praktyczne, prowadzone metodą warsztatową, oparte na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study). Uczestnicy otrzymują wzory dokumentów w zakresie objętym szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Warsztaty przygotowywania ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.
2. Odpowiedzi na pytania wykonawców – treść i przekazywanie.
3. Dokumentowanie otwarcia ofert.
4. Wzywanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5. Wzywanie do uzupełnienia/poprawienia/wyjaśnienia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
6. Wzywanie do wyjaśnień treści oferty.
7. Wzywanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
8. Poprawienia omyłek w ofertach wykonawców.
9. Informowanie o odrzuceniu.
10. Informowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
11. Informowanie o unieważnieniu postępowania.
12. Wzywanie do zawarcia umowy.
13. Warsztaty sporządzania protokołu z postępowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia, Kierownicy zamawiających.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 26 października cena wynosi 545 PLN netto/os.

Online:
Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.