Dostępność w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki podmiotów publicznych od 6.09.2021r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie obowiązków urzędów od 6 września 2021 r. w zakresie realizacja przepisów o zapewnianiu dostępności związanych z zamówieniami publicznymi osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 6 września 2021 r. podmioty publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w ustawy. Podczas proponowanego szkolenia trener omówi i wyjaśni kwestie oraz trudności związane z wyżej wskazanym obowiązkiem. Ponadto zostaną omówione case study dotyczące realizacji zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W materiałach uczestnicy otrzymają rozrysowaną procedurę mechanizmu skargowego, z wszelkimi istotnymi informacjami, przykładowe zapisy do umów oraz opisy przedmiotów zamówienia, związane z realizacją art. 4 ust. 3 ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Objaśnienie stosowania zapisów z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w praktyce.
  • Zdobycie wiedzy na temat obowiązujących wytycznych dotyczących standardów dostępności oraz konstruowania zapisów, związanych z zapewnianiem dostępności w zamówieniach publicznych.
  • Nabycie umiejętności przygotowania konkretnych wytycznych, zapisów w umowach stosowanych w zamówieniach publicznych dotyczących zapewniania dostępności.
  • Poznanie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności przy zawieraniu umów na realizację zadań publicznych lub zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Dostępność w zamówieniach publicznych – akty prawne, standardy. Omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej, na przykładzie standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
  2. Przykłady aktów prawnych związanych z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Interpretacja art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Wybrane studium przypadku związane z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, radcy prawni, audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowała wewnętrzny dokument zawierający przykłady zapisów do umów, OPZ w celu realizacji zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianiem dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszeń można dokonać poprzez formularz zgłoszenia lub przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 27 października 2021 r.