• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne w JST

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Udzielanie zamówień publicznych w jednostce i wprowadzenie nowego rozwiązania jakim jest Profesjonalizacja systemu zamówień publicznych.
• Zamówienia publiczne w projektach unijnych zgodnie z nowymi wytycznymi z zakresu kwalifikowalności na okres finansowania 2020-2027.
• Udzielanie zamówień w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Profesjonalizacja systemu zamówień publicznych w jednostce - omówienie matrycy kompetencji ProcurCompEU.
Jest to narzędzie Komisji Europejskiej w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 30 kluczowych kompetencji wspiera udzielanie zamówień publicznych i rozumie je jako strategiczną funkcję w instytucji zamawiającej /JST/. ProcurCompEU pomaga zamawiającym w zbudowaniu zespołów specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia strategicznych celów inwestycyjnych, a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień, wskazuje też na sposób dzielenia kompetencji w szeroko rozumianym procesie zakupowym. Plany na najbliższe lata przewidują wdrożenie ww. matrycy w polskim systemie zamówień publicznych. Podczas spotkania omówiona zostanie rola sekretarza w budowaniu systemu rozdziału obowiązków oraz przepływu informacji wg matrycy ProcurCompEU. 
2. Nowe wytyczne kwalifikowalności na okres finasowania 2020-2027.
Od 25 listopada 2022 r. obowiązują nowe wytyczne wskazujące na procedurę wyboru wykonawców zamówień do 130.000 zł netto w przypadku zamówień dofinansowanych z EFRR, EFS i FS. Mają one zastosowanie do projektów w nowej perspektywy finansowej UE Przewidują między innymi zniesienie procedury Rozeznania Rynku oraz elektronizację procedury Zasady Konkurencyjności. Podczas spotkania odpowiemy na pytanie jak przygotować jednostkę oraz jakich błędów nie popełniać w przypadku zamówień finansowanych z budżetu UE o wartości do 130.000 zł netto. 
3. Zamówienia publiczne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
W październiku 2022 r. wprowadzono do zasad realizacji projektów współfinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład możliwość zmiany zakresu inwestycji oraz możliwość korekty zakresu inwestycji. Podczas forum omówione zostaną możliwości zastosowania ww. rozwiązań w świetle przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o finansach publicznych.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii prawnej oraz w Kancelarii Zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 7 czerwca 2023 r.